1861 - Héber szépírás mintalapok

Héber szépírás mintalapok Héber szépírás mintalapok Héber szépírás mintalapok

Lövényi József pesti szépírástanár volt, aki a pesti közösség igényeit kielégítendő magyar és német szépírást is tanított, s kidolgozta az úgynevezett ütenyírást (Taktschrift), amivel a diákok vezénylésre írtak. Módszere nem terjedt el, szépírás mintalapjai azonban 1854 és 1860 között több kiadást is megértek. A lapokon eleinte a különálló betűket tanítja, majd idővel egész szavakat és kalligrafikus elemeket is bevezet. Mintalapjainak a nyelve német, rövid szavakat és utóneveket gyakoroltat, a héber betűkkel is pontosan követve a német helyesírás szabályait.

1861 - Héber szépírás mintalapok