1861 - Hangoztató és olvasókönyv izraelita népiskolák számára

Tankönyv. Első hangoztató és olvasókönyv a magyarországi izraelita népiskolák számára

1861-ben jelent meg Kohányi Sámuel első magyar–német–héber olvasókönyve, amelyet az izraelita népiskolások számára írt. A tankönyv legelején néhány oldalon a modern világhoz kapcsolódó három nyelven megjelenő szavak és kifejezések megértését kis ábrák segítik. A három nyelvú tankönyv megjelenését indokolta, hogy az 1860-as években a zsidók elsődlegesen használt nyelve még a német volt, de a Magyarító Egylet körül csoportosuló fiatal értelmiségiek komoly erőfeszítéseket tettek a magyar nyelv terjesztése érdekében. Mivel a könyv még jóval a héber nyelvújítás előtt jelent meg, a héber kifejezések bizonyos esetben hiányoznak.

1861 - Hangoztató és olvasókönyv izraelita népiskolák számára