MILEV

Szófer

Speciálisan képzett szakember, aki a zsidó élet rituális szövegeit, azaz a Tóratekercset, a tfilint és a mezuzát (együttesen: sztam) írja. Szófer csak parancsolatokat megtartó vallásos ember lehet, akinek az írás pontos szabályai mellett értenie kell a pergamen kóser kikészítéséhez és a megfelelő tinta kikeveréséhez is. 

Szófer Sztam: 

Sztam: a Szefer Tóra (Tóra könyve), tfilin és mezuza szavak rövidítése. Ezek azok a rituálisan elkészített, szent szövegeket tartalmazó pergamenek, melyeknek a zsidó vallási hagyományban kiemelt szerepük van, és melyek elkészítése a szófer feladata. A tfilin szíjakkal ellátott két bőrtok, melyekben pergamentekercsek vannak tórai szöveggel. Egyiket a bal karra, másikat pedig a fejre teszik fel a hétköznapi reggeli ima közben. Alkalmazásának törvénye a „S legyen jelül kezeden és homlokkötőül szemeid között, mert kéz erejével vezetett ki bennünket az Örökkévaló Egyiptomból.” (2Móz 13, 16) mondatra vezethető vissza. A mezuza jelentése ajtófélfa, de azt a pergamentekercset értjük alatta, melyet a mózesi törvény értelmében kis tokba helyezve az ajtófélfára szögeznek. A tekercsen tórai szövegrészek találhatóak, s írásuk szigorúan szabályozott.