MILEV

Misna

Misna A zsidó hagyomány szerint Isten a Szináj hegyén átnyújtotta Mózesnek a Tant, mely ekkor még az írott és a szóbeli tant is tartalmazta. Az írott a Tóra, azaz Mózes öt könyve. A szóbeli hagyomány törvényei nemzedékről nemzedékre öröklődtek, s a 3. században Juda ha Naszi foglalta írásba, ez a Misna. A Misnának hat rendje (tk. fejezete van), melynek héber nevének (sisá szidré Misna) rövidítését nevezik Sasznak is. (lásd Sasz Chevra egyesület) A Misna nyelve s bibliainál későbbi héber, de előfordulnak benne görög és latin szavak is.