MILEV

Lévita

Lévita rangban a kohaniták után következő zsidók, akik szintén Lévi törzséből, de nem annak papi ágából származnak. A kohaniták után hívják őket a Tóraolvasáshoz, és a kohanita áldásnál ők öntik a vizet a kohaniták kezére.