MILEV

Perselyek / Alms containers

Title

Perselyek / Alms containers

Description

Perselyek és gyűjtőtálak

A zsidó közösségi élet működéséhez, az iskola, zsinagóga, temető fenntartásához, a betegek, árvák és özvegyek minimális ellátásának biztosításához, a szegény menyasszonyok kiházasításához, stb. pénzre volt szükség, melyet a közösség valamennyi tagjától begyűjtött jótékonysági adományokból, cedakából fedeztek.
Az adományokat zárt perselyekben gyűjtötték, és a közösség jótékonysági elöljárói kezelték.
Szokás volt ugyanakkor, hogy a gyászolók házában nyitott, tálkára emlékeztető perselyeket is elhelyeztek. Ezekbe mindenki betehette a cedaka összegét, és a gyászoló család annyit vehetett ki belőle, amennyire szüksége volt. A gyászidőszakban nem számolták meg, a segítség így valóban az ősi zsidó elveknek megfelelően szinte láthatatlan maradt, nem lehetett tudni sem azt, hogy ki mennyit tett bele, sem pedig azt, hogy mennyit vettek ki belőle. A végén a maradékot betették a zárt hevraperselybe.

A zárt perselyek és a nyitott gyűjtőtálak is különféle, a közösség anyagi lehetőségeit is jelző fémekből készültek. Megformáltságuk jellemzően követi az adott korszak tárgykultúráját, de az adomány célját, a gyűjtő szervezet nevét általában héber feliratokkal jelezték. 
Találkozunk a gyűjtőedényeken olyan idézetekkel is, melyek az adományozás fontosságára hívják fel a figyelmet. 

Collection Items

 • 34.jpg

  A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedaka. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese: aki megteheti, adományokkal támogathatja a segítő egyletek munkáját, aki rászorult, az pedig ezek segítségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy adományozhasson.
  Az egyik legfontosabb parancsolat a „szaporodjál és sokasodjál”, ezért a házasságok elősegítése elsődleges fontosságú. A szegény lányok méltó kelengyéhez juttatása olyan magasabb célnak minősült már az ókorban is – a foglyok kiváltásához hasonlóan – amiért még a judaizmus legszentebbjét, tóratekercset is el szabad adni.
  Magyarországon a 19. század közepén engedélyezték hivatalosan, hogy zsidók letelepedjenek és ingatlant bírhassanak a városokban. A modern nagyvárosi életforma kialakulása új társadalmi problémákat teremtett, melyekre a régi hagyományok adaptálásával új válaszok születtek. Ekkoriban alakultak a zsidó nőegyletek, olyan helyzetek orvoslására, melyek szinte ismeretlenek voltak a tradicionális közösségekben. A nagyvárosokba fiatal emberek, fiatal családok költöztek, anélkül a népes családi háttér nélkül, ami a falusi vagy kisvárosi életben még jellemző volt. Ha ilyen viszonyok között egy nő egyedül maradt, magának kellett a megélhetését biztosítania, gyermekeit felnevelnie. A nőegyletek tevékenységi körét az ilyen gondok alakították: ekkoriban alakultak a zsidó leányárvaházak, az özvegy nők otthonai és a női foglalkoztató műhelyek.
  A család és anyagi háttér nélküli lányokat a nőegylet adta férjhez, ők adták az önálló háztartás felállítását biztosító kelengyét is. Az anyagi alapok megteremtésében bárki szerepet vállalhatott, a adományok összege többnyire szerény volt, viszont szinte mindenki részt vehetett benne.
  A budai zsidó nőegylet ezüst adománygyűjtő perselyét a felirata szerint a szegény arák kiházasítására gyűjtő perselynek használták.
  Feliratai:
  A BUDAI IZR. HITKÖZSÉG
  Adományok szegény arák támogatására
  הכנסת כלה
  Dr. Szabolcsi J. elnöksége alatt
  1910
 • 94.20.jpg

  Ezüst, domborított díszítéssel. Ovális formájú, hengeres test. Zsanéros fedele tagolt, lakatpánttal záródó, tetején magas, kifelé hajló perselynyílás. Füle ívelt, indás-leveles díszítésű. Elején vésett felirat:
  זאת הקופה
  נדה ה'ה' הק' הרר שמשון הירשלער
  אבערגבאי דהק לזכרון עולמת
  לחברה קדישה דק'ק' פעסט
  בשנת ת'ר'י'ט' ל'
  No 38.
  "Ez a persely Simson Hersler ajándéka Slomo emlékére a Pesti Chevra Kadisának No 38." Jelzett
 • 83.26.jpg

  Bádog, Falra akasztható. A Budai Chevra Kadisa tulajdonában volt. Téglatest alakú, Kék alapon, egyik oldalán egy épület, valamint felirat: Budai Chevra Kadisa, másik oldalon Dávid -csillag.
 • 2002.226.jpg

  Az "Országos Magyar Zsidó Múzeum" perselye. Préselt acél, fekete, egyszerű vonalú, hasáb alakú. Falra szerelve használták.
 • 64_512.JPG

  Ezüst. Kerek talp, hengeres sima testének alján három gyűrű fut körül. A testen vésett héber felirat. Felemelhető fedél, az alsóval hasonló gyűrűkkel ellátott magas, domború fedél. Szögletes nyílás a pénz számára. Nagy elálló fül. 12-es finomságú jelzés.
  Felirata:
  Készítették a budapesti hitközség Szent Egyletének gabbájai 649-ben (1889) a kis időszámítás szerint.
  Ezréel, Cvi Hersch Reiss fia, elnök
  Smuél, Joszef Münz fia,
  Zánvil, Chájim Brüll fia
  Áron, Joszef Fleischmann fia
  Jehuda, Benjamin Keppich fia
  Ábrahám,Jichok Markbreit fia főgabbájok
  Eliezer , Jehuda Singer fia
  Dávid, Chájim Löwinger fia
  Smuel, Szimche Gold fia
  Jesája, Joszef Mose Leitner fia
  Dávid, Gerson Kálmán fia
  Jákob Mordeháj, Gerson Drucker fia : jótékonysági gábbájok
 • 64.505.jpg

  Bádog. Hengeres testét két koszorú három mezőre osztja. Valamennyin héber felirat. Nagy elálló fül, kiemelhető hengeres betét.
 • 64_496.JPG

  Ezüst. Lapos hengeres testén és boltozatos fedelén alul vésett rozetta, recés perem. Oldalán elől vésett leveles koszorúban négysoros héber felirat:
  הקופה הזאת במתנה
  לח''ק בעד בני היקר
  חב''ה דוד ז''ל
  תריש לפק
  מ מני אברהם ווייס
  "Ez a persely adomány a Szent Egyletnek, tőlem Ábrahám Weisztől. Fiamnak Dávidnak emléke legyen áldott. 649-ben a kis időszámítás szerint, (vagyis 1859-ben)
  Felül zárószerkezet. boltozatos tetején trébelt, hólyagos-gerezdes vagy rozettás dísz és pénzbedobó négyzetes tagozat. Hátán kérdőjeles idomú fül.
 • 64_510.JPG

  Ezüst, öntött. Elején héber felirat:
  בלע מות לנצח לפק
  זה הקופה שייך לחברי
  קדישא של גמילת חסדים
  דק''ק קאנישא י'ע'א'
  צדקה תציל ממות
  "Törölje el a halált örökre"
  558.(1798) a kis időszámítás szerint
  Ez a persely a kanizsai hitközség jótékony Szent Egyletének tulajdona.
  "Jótékonyság megment a haláltól"
  Oldalfalán szimmetrikus ívekkel határolt palmetta, poncolt alapon. Egykori aranyozás nyomai látszanak. Füle hajlított indás ,stilizált.
 • 64_498small.JPG

  Tégla alakú alapzaton héber felirat:
  "E persely a kanizsai hitközség "Örökmécs-egylet"-ének tulajdona. Készíttetett a jólelkűek adományából s elkészült a 614-ik (1854) évben.
  Négy oldalú test. A a hosszabb oldalon két csavart oszlopról égő lángú nagy kancsó lóg. Rajta héber felirat. A szemben lévő oldalon trébelt levelekből álló ág és kettős szögletes csavart fül., rajta cakkozott fedél,. A két keskenyebb oldalon díszes virágváza, virágokkal. Domború fedelén ovális nyílással ellátott idom. Elől apró nyél lakat számára.
 • 64_507small.jpg

  Ezüst. Téglaalapú talpon négyoldalas test. Az oldalakon poncolt, trébelt indás, leveles dísz. A két hosszanti oldalon a díszekben héber felirat. Domborodó fedelén öblösödő alakzat, nyílással. Nagy szögletes fül. Az ezzel szembeni oldalon nyelv, lakat számára.
  Felirat elöl:
  קופה שלצדקה
  דק''ק קאני שא
  "A kanizsai hitközség cödáká perselye "
  Hátul:
  שנת תרב לפק
  "602. (1842) év"

  A kanizsai hitközség cödáká perselye

Collection Tree