Dokumentumok, 20. század / Documents, 20th Century

Dublin Core

Title

Dokumentumok, 20. század / Documents, 20th Century

Collection Items

Jahrzeit - Schwarz Bernátné Memorial Calendar - Mrs. Schwarz Bernát
Az oklevél grafikája nagyon hasonló a szombat és ünnep megtartása egylet oklevelének nyomdai kliséihez. Az oklevél hármas tagolású, szövegét két oldalról egy-egy boltív határolja. Mindkét boltív tetején a mózesi kőtáblák, a talapzatuk között Dávid…

Jahrzeit Samuel és Hani Weisz Memorial Calendar - Samuel and Hani Weisz
Az oklevél három részre osztott, jobb és bal oldalán naptár naptár, középen héberül és magyarul a halál időpontja. Az oklevél alsó harmadában gyászoló angyalok és emberek. A felső harmadban temető és a temetési szertartás litográfiája. A két kép…

Tiltakozás Kohn Sámuel és Goldziher Ignác emléktáblájának eltávolítása miatt
1940 márciusában a Holló utca 4. számú épületről levették Kohn Sámuelnek, a Dohány utcai zsinagóga főrabbijának, és Goldziher Ignácnak, a PIH korábbi főtitkárának, világhírű orientalistának az emléktábláját. A hitközség tiltakozását követően az…

Oklevél fotokópiája
Koppel soproni zsidó elismeri, hogy Sopron város neki fizette ki a József németújhelyi zsidónak járó 110 magyar aranyforintot. Az összeg felvételét a polgármester és a zsidóbíró pecsétjével, valamint az ő saját aláírásával bizonyítja. Az oklevél húsz…

Újévi jókívánságok
A zsidó hagyomány szerint ros hásáná, a zsidó újév napján Isten ítéletet hoz az elkövetkezendő évről, ezért a zsidó közösségekben ros hásáná alkalmából szokás jó évet kívánni egymásnak szóban, levélben, képeslapon is.
A Jeruzsálemben kiadott…

Utasítás a zsinagógában használható viseletről
az ortodox hitközség utasítása a női ruhákra vonatkozóan

Hágádá dicsérő oklevele
A judaizmus reformirányzatát képviselő Ézsajás Vallásos Társaság az 1930–as években működött Budapesten. Szellemi irányítója Naményi Ernő, a zsidó művészet első kutatóinak egyike, a zsidó múzeum későbbi elnöke volt. Naményi nagyon fontosnak tartotta,…

Ajándékkísérő cédula
Az 1914–ben alapított American Jewish Joint Distribution Committee a holokauszt után a Magyarországra visszatértek mintegy kétharmadát segélyezte. Népkonyhákat tartott fönn, támogatta a zsidó intézmények rendbehozatalát és fenntartását, hosszú…

Weinmann Éva naplója Diary of Eva Weinmann
Weinmann Éva 1928. október 4-én született Budapesten. Néhány nappal a 13. születésnapja után kezdett naplót írni, amelyben minden örömét, bánatát és titkát rögzítette. Naplójából – egy kamaszlány élményein keresztül – megismerhetjük a háború során…
View all 84 items

Collection Tree