MILEV

Etrogtartók / Etrog containers

Title

Etrogtartók / Etrog containers

Collection Items

 • 2_3_17.JPG

  Ezüstözött fém. Fedeles serleg alakú. Kerek boltozatos talpán ovális mezőben stilizált héber betűk és kilenc Dávid csillag. Felfelé keskenyedő szárán levélkoszorú, majd négy hosszított Dávid csillag. Öblös testén körbe héber felirat. Levehető és részben áttört műves sisak alakú, fedelén hétágú menóra. Tetején elefántcsont gomb: "Böcalél" felirattal, héber betűkkel.
  Felirata:
  "És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját"
  Mózes III. K. 40.f. 23.v
 • 64.338.jpg

  Cédrusfa, kék selyemmel bélelt, 8 szögletű doboz, oldalán héber feliratok:
  מקום המקדש = a Szentély helye
  כותל המערבי =Nyugati fal
  קי רחל אמני =Ráchel anyánk sírja

 • 2902_64_334.jpg

  Kókusz, ezüst verettel. Vésett virág és figurális díszek. Gyümölcs alakú. Három hajlított kettős lábon áll. Hat díszes mezőt ezüst veret övez. Rajta apró ékkövek. Peremén vésett héber felirat:
  חיים יעקב בן הרב שמואל ז'צ'ל
  קיעו תנ לפק
  Chájim Jákov, fia Smuélnek, Kiev, 660. (1900) évben
  Oldalán:
  יברך אתה יי אלחנו מלך העולם
  אשר קדשנו במצותיו וצונו על
  נטילת לולב
  Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, ki parancsolataival megszenteltél bennünket és megparancsoltad a lulávot.
  Tetején plasztikus madár.
 • 64_101.JPG

  Ezüst. Nyolcszög alakú doboz, oldalai teljesen simák. Első oldalán kicsi zár. Talpán több beütött jegy. Tetején vésett felirat az adományozók neveivel, valamint középen rombusz alakú minta. XIX századi munka, az adományozás évszáma és a talpán lévő egyik beütött jegy:1822
  Felirata:
  E dobozt felajánlották a házigazdák
  kiszolgálói vezetőik által, akiknek neve bevésettek. És ezek a nevei a gabbájoknak, a tagok kiszolgálóinak: Reb Avrohom Spitzer, -r. David Bergl - r. Joszef Gram -r. Michál Lázár - r. Chájim Zilz -r. Jesája Rosenthal az 582-ik (1822) évben a kis időszámítás szerint.
 • 64_102.jpg

  Ezüst. Kerek fenekén trébelt virágszál és körte idom. Oldala sima, oválissá váló, egyik oldalán csúcsban végződik, ezen kis gömb, a másik oldaláról a dísz letört. Repedt. Külső peremén vésett héber felirat:
  זאת נאשה ע''י האשה גבאית
  פארל בת מוהרר דוד ז''ל
  בשנת תקיט לפק
  "Készült a gabbáj-asszony Perl által, leánya r Dovidnak -Áldás emlékére- az 519-ik (1759) évben a kis időszámítás szerint"
 • 64_342.jpg

  Oldalán körben héber nyelvű felirat:
  "Ez a tál a kanizsai Chevra Bikur Cholim (Betegeket Gyógyító Egylet) tulajdona. Készült az 564. (1804.) évben."
 • 64_343.JPG

  Aranyozott ezüst. Tizenkétkarélyos ovális idomú. Bemélyedő közepén a fekvő Diana és a kutyájának trébelt művű jelenete. Kétoldalt áttört műves, levéldíszes, plasztikus fül. Oldalán kívül vésett No 15 és héber felirat:

  "Ezt ajándékozta a Szent Egyletnek Pinkász Berlin. Emléke legyen áldott. A kis időszámítás szerint 570-ben (1810)
 • 64_346.jpg

  Ezüst. Doboz alakú, sarkain levágva. Sima test, nyitható fedéllel, ezen vésett héber felirat. Kulccsal záródik,. (A kulcs hiányzik)
  Felirata:
  "Ez a doboz az óbudai szent gyülekezet tulajdona"
 • 16698061986672354209707736790335.jpg

  Terrakotta. Talpa kerek, profitált. Ezen áll a felfelé szélesedő cserép tartó rész, pereme kiszélesedő.
  Oldalán dombormű és felirat:
  אתי 'נתינה נתינ' למאיר' על הארץ
  מרגניתא דלית לה טימאי
  ה''ח גאון עוזינו מ''ה נשיא ה''ק בקש''ת
  מו''ה מאיר פערס נ''י א''בדק''ק
  קראלע והגליל י'ע''א מאתנו יושבי
  חומר בקדש כולל אנגארן
  ב''מ''ע המש תםויט מול ב''ק
  במודים דרבנן
  "Perls Meir (1811-1893) Nagykároly és vidéke főrabbijának tiszteletére ajándékozták a Szentföldre elszármazott volt magyarországi tanítványai"
  Domborművek:
  מערת המכפלה - Machpéla barlang,
  קבר רחל אמנו - Ráchel ősanyánk sírja
  מרום מראשון מקום מקדשינו-Emelvény az első szentélyünk helyén
  מצודת ציון - Cioni oldal.
 • 94_49.jpg

  Ezüst, belül aranyozott. Préselt, kézzel cizellált. Négy termés formájú lábon lapított kerekded alak, oldalán gerezdelt és tondókkal díszített, amelyekben madár és virágmustra. Zsanéros fedelének tetején applikált nyolcágú virágdísz, közepén félgömbös lila ametiszt. Alján WA 1924 tulajdonosi jelzés. Az Art Deco stílus jellegzetességeit viselő tárgy a késői stilizáló historizmus keleti terméke.

Collection Tree