MILEV

Browse Items (56 total)

 • 64_479d.jpg

  Ezüst. Kör alakú, gyűrűs, domborodó talpán levélkoszorú, majd héber felirat. Nyele Félkör idommal tagolt, öblösödő testén kívül héber felirat és két virágvázácskában levelek. A test belül három sima lappal hármas megosztású, közepén gömb idom.
  Felirata:
  נדבו לחברא בהורים בקור
  חולים מעם אלפים גבאים
  אב''ג'' נטן קאדעלבורג- רי איצק בלויא -
  ר' יונה עעלינגר -ה''ב פיישל גראן -אונ''ג'' ר' משה ברייטנר-
  הרשל טאטיס - ר' דוד דענהאף -
  הבי וואלף שפיטצער
  Ajándékozták a "Beteglátogató Ifjak Egyleté"-nek: Náthán Kedelburg, Icik Blau, Jónás Elinger, Feischl Grán Főgabbajok; - Mose Breitner, Hersl Tótisz, Dávid Denhof és Wolf Spitzer algabbajok.
 • 64_511.JPG

  Ezüst. Egyik oldalán egyenes, majd karélyossá váló alapja három lábon áll. Szögletes oldalán héber felirat, alatta leveles ág. A karély rész feletti hajlított test sima pánttal ketté osztott. A pánt alatt és fölött 5-5 mezőben trébelt leveles dísz. Nagy elálló fül. Teteje felfelé domborodik, elöl félkörben héber felirattal. Emögött szögletes nyílása pénz számára. Zárját lakat tartja össze.
  Felirata:
  לח''ם ולא למות לפק
  זה
  הקופה שייך לחברי
  קדישא של גמילת
  הסדים דק''ק קנישא
  י'ע'א'
  צדק לפניו יהלך
  Életre és nem halálra Az 550. (1790) évben a kis időszámítás szerint.
  Ez a persely a kanizsai hitközség jótékony szent egyletének tulajdona.
  "Az igazság jár előtte!"
 • 64_507small.jpg

  Ezüst. Téglaalapú talpon négyoldalas test. Az oldalakon poncolt, trébelt indás, leveles dísz. A két hosszanti oldalon a díszekben héber felirat. Domborodó fedelén öblösödő alakzat, nyílással. Nagy szögletes fül. Az ezzel szembeni oldalon nyelv, lakat számára.
  Felirat elöl:
  קופה שלצדקה
  דק''ק קאני שא
  "A kanizsai hitközség cödáká perselye "
  Hátul:
  שנת תרב לפק
  "602. (1842) év"

  A kanizsai hitközség cödáká perselye
 • 83.26.jpg

  Bádog, Falra akasztható. A Budai Chevra Kadisa tulajdonában volt. Téglatest alakú, Kék alapon, egyik oldalán egy épület, valamint felirat: Budai Chevra Kadisa, másik oldalon Dávid -csillag.
 • 94.25.jpg

  Ezüst. Elegáns formájú, állított téglatest, hangsúlyozott zárnyílással, hátul ívelt füllel, tetején magasan kihajló perselynyílással. Elöl vésett felirat:
  זה הקופה של כסף
  נעשה מקופת הח''ק
  דפה פעסטה
  No 21
  "Ezt az ezüstből készült perselyt a Pesti Chevra Kadisa készíttette
  No 21" Jelzett
 • 64_503-1.JPG

  Ezüst. Téglatest alakú. Négy kicsi lábon álló fedeles doboz, alul kihúzható fiók. Tetején vésett héber felirat:
  זאת נעשה ע''י אלופים קצינים אובר
  גבאים זה''ק ואלופים גבאים דגמ''ח
  ואלה הן שמותם: הק'ר' איצק טאטיס
  ה''ק הרש ריים הק'ר' דגמ'ח' הר'ר'יוסף בר'א'
  גראן הר'ר' חיים ב'ר'ה צילץ, הר'ר'יטעי'
  ראזענטאהל הק'ר' קטמן פערלגרונד
  בשנת
  האיש אשר עלה עליו הגורל יהיה קדש
  "Készítették az óbudai Chevra Kadisa vezető főgondnok urai és a jótékonysági főgondnok urak, akiknek nevei: Icik Tátisz, Hersch Reiss, Mordecháj Boskovitz, József Gran, Chájim Zilz, Jesáje Rosenthal, Kármán Perlgrund, -Akire a sorsvetés esik, legyen szent- kronisztikus pontozott megjelöléssel az 596. (1836) évben."
 • 64_513.jpg

  Ezüst. Kerek talpon hengeres test. Két oldalt vésett héber felirat. Elöl pajzs alakban ugyancsak héber felirat, felette levelek és szalagcsokor. Felemelhető domború fedélen fekvő oroszlán. Nagy füle kígyó alakú.
  Felirata:

  Ezt a perselyt készítették a vezető főgondnok urak: Itzig Tótisz, Hersch Reiss, Mordecháj Boskowitz, Mordecháj Helisch - és a jótékonysági gondnok urak: Joszéf Gram, Michael Leiser, Cháim Zilz, Jesaja Rosentahl, -itt az óbudai szent gyülekezetben a Halottak Emlékezetére az 583 (1823) évben a kis időszámítás szerint.
 • 94.22.jpg

  Ezüst. Sarkain levágott téglalap alakú forma. Hátán ívelt gombban végződő fogóval, elején lakattal zárható. Tetején perselynyílás. Felirata a szív alakú tondóban: "Emlékként adta a ...Pesti Chevra Kadisának Reb Leikleib Deutsch és párja Béjle Deutsch asszony a kis időszámítás szerint 638-ban" Jelzett.
 • 64_509.JPG

  Ezüst. Elöl vésett héber felirattal és No. 10-esszámmal.
  Felirata:
  הקופה הזות נעשה מקיפת החברה קדישא
  בעתהת מניות ה''ה ה' דוד פליישל
  פרעזעם וה''ה ה' אשר דייטש
  ה' שמ שון הירשלער, ה' משה
  העללער, ה' ישראל הירש אבער
  גבאים וה' יום טוב בער וה' פרץ מיים
  זייטש וה' שלמה פישל וה' חיים
  ליבערמאן זה' חיים מאנדל והי איצק
  פאללאק גבאים ג''ח דח''ק פח ק''ק פעסט
  בשנת תרטו לפק
  Verfertigt im Jahre 1855. No. 40.

  Ez a persely a chevra kadisa pénztárából készülta temetések idejére, Dávid Fleischl elnök, Áser Deutsch, Sámson Hirschler, Mose Heller, IzraelHirsch főgondnokok Jomtov Beer, Perez Chájim Deutsch, Slomo Fischl, Chájim Libermann, Chájim Mendl Itzik Pollák a chevra kadisának gondnokai, itt Pesten 615. (1855) évben a kis időszámítás szerint.
 • 64_500.jpg

  Ezüst. Fedeles kupához hasonló. Kerek , domború talpazatán trébelt, leveles dísz, koszorúként. Hordó alakú test. Rajta négy mező, az első oldalon leveles , kagylós ovális koszorúban héber felirat. A másik mező sima, koszorú fogja körül. A harmadik koszorúban az áldozati oltár. A negyedik mező kagylós, leveles rozetta. Domború fedelén az alsóhoz hasonló koszorú. Tetején szegletes nyílása a pénz számára. Két hajlított ívből álló fül, nyelv a lakatnak.
  Felirata:
  חברה תומך עני ורש
  נעשה בשנת
  תרח לפ''ק
  "Szegényeket és szerencsétleneket gyámolító egylet (Nagykanizsa)
  Készült a 608.(1848) évben.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2