A kolozsvári üzem

Farkasházy Fischer Vilmos 1839-ben születettTatán. Testvéreihez hasonlóan ő is közreműködött apja herendi gyárának vezetésében: a festészeti részleg ügyeit intézte. Működésének központját az 1867-es párizsi világkiállítás sikerei után Kolozsvárra helyezte át. 1874-től 1900-ig sikeresen vezette vállalatát Kolozsváron a Jókai utcában. Díszítőmotívumaiban mindig is hű maradt atyja művészi szellemiségéhez; elsősorban a távol-keleti motívumok festésében jeleskedett. Az 1896-os millenniumi kiállításon ő képviselte az erdélyi ipart. Fontos szerepet töltött be az erdélyi hitközösség életében is, ő alapította a kolozsvári izraelita hitközséget, melynek 1921-ben bekövetkezett halálig elnöke volt.

64_416s.jpg

Szédertál Farkasházy Fischer Vilmos kolozsvári üzeméből. A festészet legnépszerűbb herendi mintája a Cubasch volt, melyet az 1896-os szédertál is bizonyít.

Porcelán szédertál / Porcelain Seder plate
Kolozsvár, today: Cluj, 1896
Magyar Zsidó Múzeum / Hungarian Jewish Museum 64.416
64_417.jpg

A talpas szédertál jelzése: „Fischer Vilmos porcelánfestészetéből Kolozsvárott, 1881.” Fischer Vilmos a kínai porcelánok hatása alatt készítette a tálat, melynek közepén a „Ho lachma anja” szövege és Pészach, Macca, Maror felirat látható. A talpát lévő két díszítő ábrázolások egyike a rituális kézmosást, a másik pedig a Haggada felolvasását mutatja be. Érdekes, hogy ezekben a jelenetekben Fischer Vilmos a szédereste résztvevőinek is teljesen kínai jelleget adott.

Porcelán szédertál / Porcelain Seder plate
Kolozsvár, today: Cluj, 1881
Magyar Zsidó Múzeum / Hungarian Jewish Museum 64.417
 
64_428.JPG

Díszváza Fischer Vilmos kolozsvári műhelyéből, melyre édesapjának, a herendi porcelángyárat alapító Fischer Móricnak képét festette.

Díszváza / Ornate Vase
Kolozsvár, today:Cluj, 1880 után / after 1880
Magyar Zsidó Múzeum / Hungarian Jewish Museum 64.428
75_6.jpg

Farkasházi-Fischer Mór dédunokája Farkasházy Miklós festő, grafikus (1895-1964). 1926-ban készített rézkarc án a családi házat, a tatai Wolfshaus-t örökítette meg.

Miklós Farkasházy, great-grandson of Mór Fischer de Farkasházy, painter, graphic artist (1895-1964). An etching, made by him in 1926, depicts the family home, called Wolfshaus in Tata.

Farkasházy Miklós: Családi ház Tatán / Family house in Tata. 
rézkarc / etching, 1926
Magyar Zsidó Múzeum / Hungarian Jewish Museum 75.5