Szédertálak

Peszah nyolc napos ünnepét az első két napon megtartott szédereste vezeti be, melyek során meghatározott rendben kell elfogyasztani olyan rituális ételeket, melyek az egyiptomi szolgaságra és a szabadulásra emlékeztetnek. Az est szertartáskönyve a Haggada, melyben a történelmi események leírása mellett szerepelnek az elmondandó imák, énekek és egyéb kapcsolódó történetek is. A szimbolikus ételek elhelyezésére a szédertál szolgál, melynek anyagára, formájára nincs szabály. A lehetőség szerinti legszebb, legmívesebb tárgyak használata a „hiddur micva”, azaz a parancsolatok teljesítésének megszépítése, kiteljesítése.

64_420.jpg

A korábbi pápai tál mintájára készített herendi porcelán szédertál. Öblében a Haggada azon szövegrészlete (Ha lachma anja) olvasható, melyben az est során először hangzik el, hogy a macesz, a sanyarúság kenyere az egyiptomi szolgaságra, majd a kivonulásra és a szabadságra emlékeztet.

Porcelán szédertál / Porcelain Seder plate
Herend, 19. század / 19th Century
Magyar Zsidó Múzeum / Hungarian Jewish Museum 64.420
IMM_55_676_1_FK_0475.jpg

Herendi porcelán szédertál, peremén a szédereste mozzanataival, öblében ugyancsak a Ha lachma anja szövege, de itt a rontáselhárító amulettekről ismert formában leírt alakban.

Porcelán szédertál / Porcelain Seder plate
Herend, 19. század / 19th Century
Iparművészeti Múzeum, Budapest / Museum of Applied Arts, Budapest, 55.676
A tárgy adatlapja
64_426.jpg

A herendi szédertálak különleges csoportja, melyek öblében a szédereste jelenete látható. A kék tálon szereplő kép Moritz Daniel Oppenheim 1867 körül készült, zsidó közösségekben jól ismert széderjelenetének adaptációja. A fehérbe öltözött családfő előtt látható a szédertál, mögötte a rituálisan elfogyasztandó négy pohár bort megidéző négy borosüveg. A kép sarkában a vacsora előtti rituális kézmosáshoz használt kézleöntő kancsó és tál. A hagyományosan öltözött, szakállas férfiak mellett már divatosan öltözött, a haggada szövegét olvasó nők jelzik a zsidó társadalom modernizálódását.

Porcelán szédertál / Porcelain Seder plate
Herend, 1880 után / after 1880
Magyar Zsidó Múzeum / Hungarian Jewish Museum 64.426
90_314_2.jpg

Moritz Daniel Oppenheim széderjelentét ábrázoló fénynyomat. 

Széder este a családban / Seder Night at Home
Moritz Daniel Oppenheim: Bilder aus dem Altjüdischen Familien-Leben
Frankfurt am Main, 1886
Magyar Zsidó Levéltár / Hungarian Jewish Archives 90.314.2
MNM.jpg

A herendi porcelángyár egyetlen évszámmal ellátott szédertála 1873-ban készült. A tál öblében könyvespolccal és órával berendezett modern polgári otthonban tartott szédereste családi jelenete látható. A kép alatt és felett lévő rombusz alakú mezőkben kettő a szertartás során elmondandó szövegekből. A felső mezőben a maceszt a sanyarúság kenyereként bemutató szöveg, az alsóban pedig a Má nistáná? kezdetű kérdéssor, melyben a legfiatalabb résztvevő kérdezi, hogy miben különbözik ez az este az összes többitől. A szédereste során az ő kérdéseit válaszolja meg a szertartást vezető családfő, minden évben felidézve az egyiptomi kivonulás és a néppé válás történetét.

Porcelán szédertál / Porcelain Seder plate
Herend, 1873
Magyar Nemzeti Múzeum / Hungarian National Museum, 52.99

Valamennyi tál szélén körben a szédereste sorrendje olvasható: 

Kádés - Urchác - Kárpász - Jáchác - Mágid - Ráchcá - Moci-Mácá - Máror - Koréch - Sulchán Oréch - Cáfun - Bérách - Hálél - Nircá