MILEV

1Mózes _Özönvíz & Noé

Az özönvíz 

 1 Mózes 7.11. fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái...

Nóé hálaáldozata

 1 Mózes 8.20 Azután oltárt épített Nóé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatot mutatott be az oltáron.

K29.jpg