MILEV

2Mózes Frigyláda

A szövetség ládája

2Mózes 37. 1 Azután elkészítette Becalél a ládát akáciafából, amely két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas volt. 2Móz 25,10-12 ; 2Móz 31,2 2 Bevonta színarannyal kívül-belül, és készített rá körös-körül aranyszegélyt. 3 Öntött négy aranykarikát a négy sarkára: két karikát az egyik oldalára és két karikát a másik oldalára. 4 Készített rudakat is akáciafából, és azokat is bevonta arannyal. 5 Bedugta a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy azoknál fogva hordozni lehessen a ládát. 6 Készített egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles födelet is színaranyból. 7 Készített két kerúbot aranyból; ötvösmunkával készítette azokat a födél két végére. 8 Az egyik kerúbot az egyik végére, a másik kerúbot a másik végére: a fedél két végére készítette a kerúbokat. 9 A kerúbok szárnya ki volt terjesztve fölötte úgy, hogy betakarták szárnyukkal a födelet. Egymás felé fordultak, de a kerúbok arca a fedél felé nézett.

K843.jpg

A szent kenyerek asztala

2Mózes 37. 10 Azután elkészítette az asztalt akáciafából, amely két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas volt. 2Móz 25,23-30 11 Bevonta színarannyal, és készített rá körös-körül egy aranyszegélyt. 12 Készített rá körös-körül egytenyérnyi keretet, a keretére pedig körös-körül aranyszegélyt készített. 13 Öntött hozzá négy aranykarikát, és ráerősítette a karikákat a négy láb négy felső végére. 14 A rúdtartó karikák a keretnél voltak, hogy hordozható legyen az asztal. 15 A rudakat akáciafából készítette, és bevonta arannyal, hogy hordozható legyen az asztal. 16Elkészítette az asztalra való edényeket is színaranyból: a tálakat, serpenyőket, kelyheket és korsókat, amelyekkel az italáldozatot bemutatják.

K841.jpg

Dávid Jeruzsálembe viteti a szövetség ládáját

Sámuel 2. 6. 12 Elment ezért Dávid, és örvendezve elvitte az Isten ládáját Óbéd-Edóm házából Dávid városába. 13 Amikor hat lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. 14 Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. 15 Így vitte el Dávid és Izráel egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürtzengéssel.