MILEV

1Mózes Lót menekülése

Lót megmenekül

1Mózes 19. 15 Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot: Kelj föl, fogd a feleségedet és két leányodat, akik itt vannak, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt! 16 És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét meg a feleségének és két leányának a kezét, mert az Úr megszánta őt. Kivitték, és otthagyták a városon kívül.

K38.jpg

Lót felesége sóbálvánnyá változik

17 Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták: Mentsd az életedet! Ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken! A hegyre menekülj, különben elpusztulsz! Lót felesége azonban, aki mögötte ment, közben hátranézett, és sóbálvánnyá vált.

R_RonaJozsef_Lotfelesege_64.2137.JPG