MILEV

1Mózes József

Józsefet eladják testvérei

1Mózes 37. 28 Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelieknek húsz ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba.

K891.jpg

 

 

 

József Potifár házában

1Mózes 39.12 Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.

K963.jpg

József serlegét Benjámin zsákjába rejtik

1Mózes 44. 12 Ő pedig végigkutatta azokat: a legidősebbnél kezdte, és a legkisebbnél végezte.  Végül a serleg Benjámin zsákjából került elő.

 

K30.jpg