Szertartáskönyvek, alkalmi imakönyvek, kéziratok / Special prayers and blessings

Dublin Core

Title

Szertartáskönyvek, alkalmi imakönyvek, kéziratok / Special prayers and blessings

Collection Items

Szertartáskönyv
Az óbudai hevra kadisa imakönyve példa arra, hogy a zsidó egyesületek és magánszemélyek ha tehették, még jóval a nyomtatás feltalálása után is kézírásos, gazdagon díszített imakönyveket használtak. Az Óbudai imakönyv címlapja a nyomtatott héber…

Imakönyv az egész évre Prayer book for the whole yearתפלת מכל שנה
A zsidó tradíció írott betűkhöz fűződő hagyományai miatt a nyomtatás elterjedését követően is megmaradt a kézzel írt imakönyvek kiemelkedő jelentősége. A 18. században elsősorban Közép-Európában a meggazdagodott zsidó családokban divatossá lettek az…

Alkalmi imakönyv   Prayerbook for Special Blessings
A 18. századi kéziratos luxus-imakönyvek készítésénél két, egymással párhuzamos trend figyelhető meg. Az egyik irányzat a nyomtatott könyvek formai megjelenését követi: a nyomtatott betűket és a rézmetszeteket utánozza, ezért kizárólag tintával,…

Móhelkönyv <br /><br />
Circumcision-book
A közösségben történt halálesetek is rögzítő hevrakönyvek mellett másik elterjedt jegyzőkönyvfajta a móhelkönyv, mely a körülmetélésék feljegyzésére szolgál. A móhelkönyvek tartalmazzák az újszülött fiúnak és apjának héber nevét, valamint a…

Ómer számláló tekercs / Omer counting roll
A kis pergamentekercsen negyvenkilenc ovális, festett virágos keretben látunk szövegeket: ezek az ómer–időszak napjainak és heteinek számát jelzik. A Pészah után hétszer hét, azaz negyvenkilenc napig kell a napokat számolni, mígnem beköszönt a…

Étkezés utáni imakönyv - Birkát hámázon Grace after Meals prayer book סדר ברכת המזון
Az imakönyvet a címlappal szemközti dedikációs oldal bejegyzése szerint Koppel ben Jirmija Broda ajándékozta jegyajándékul menyasszonyának, Gitl bat Zavel Leitersdorfnak 1750–51-ben. Gitl családja eredetileg Kismartonból, a mai Eisenstadtból…

Jom Kippur Katan imakönyv/ Yom Kippur Katan prayer book/סידור של יום כפור קטן
Illusztrációk/ IllustrationsCímlap: Fent két angyal középen jobb oldalt Mózes a kőtáblákkal, bal oldalon Áron a füstölővel Title page: Two recumbent angels on top. Moses with two tablets centrally on the right; Aaron with the censer on the left. 2a:…

Héber kézirat, bőrkötés
Imák a hét napjaira, -esti imák.
Aranyozott bőr kötésben mindkét oldalán C-C monogram.

Kohanita áldások rendje / Blessings of Cohanim / תורת הכהנים
Illusztrációk: Tollrajzok. Illustration: Drawings in ink.5a. A papi áldásra nyújtott két kéz közrefogja a báruch (áldott) szót. / The world 'Baruch' (blessed) is between two hands raised in priestly blessing8a: A két kőtábla, felette a Tóra koronája.…
View all 30 items

Collection Tree