MILEV

Szédertál takarók / Maccoth covers

Title

Szédertál takarók / Maccoth covers

Collection Items

 • 2_1_2.JPG

  Szédertál takaró. A zsidó hagyományban a rituális étkezéshez használt kenyérféléket – így a peszahkor fogyasztott kovásztalan kenyeret, a maceszt is –az áldás előtt letakarva kell tartani. A piros, kék és drapp selyemfonallal hímzett szédertáltakaró a kulturális kölcsönhatások szép példája. A két, utólag összevarrt darabon egy–egy keretezett képet látunk: a jobboldalin széderesti jelentet, a baloldalin pedig a rituális étkezéssel kapcsolatos szimbolikus tárgyakat. A jobboldali kép fölött olvashatjuk a tulajdonosok nevét: Joel Sámuel és felesége, Jachet. A képen a családfő a peszahkor is viselt fehér halotti ruhában, kezében serleggel ül. Felesége kéztartásán látható, hogy éppen az ünnepi gyertyagyújtást végzi. Az asztalon emeletes szédertál, az asztal felett pedig a zsidó háztartásokban használt többágú réz lámpa, a Juden-stern látható. A falakon további két világítótestet láthatunk. A hímzett képeket úrihímzéses indasor keretezi, tulipánokkal és gránátalmákkal. A hímzéseknek ez a típusa a török hódoltság időszakában terjedt el, elsősorban a nemesi udvarházakban készítették, majd az egyszerűbb háztartásokban is megjelentek. A széderjelenettel és liliomos–gránátalmás indasorral díszített szédertál–takaró feltehetően a 18. század elején készülhetett.
 • 64_840_ezajo.jpg

  Fehér, hímzett batiszt kendő. Egyik végén hímzett Dávid -csillag, benne és körülötte hímzett héber szöveg. A csillag alatt tarka, hímzett virág-sáv. Mindkét végén csipke.
  Felirata:
  זכרון ליציאת מצרים
  "Az Egyiptomból való kivonulás emlékére"
  A Dávid-csillagban: כואיך
 • 64_1229.jpg

  Gobelin. Drapp alapon tarka ábrákkal díszített. 
  Középen piros téglalapon a pészahi bárány ábrázolása, körülötte madarak, pillangók, két emberi arc.

  A négy fiú ábrázolása alattuk idézettel héberül: a bölcs, (haham) a gonosz, (raasa) a kissé együgyű (tám) és a negyedik, aki még kérdezni sem tud.


 • 74.2.jpg

  Négy lapból áll. Fedőlapja világoskék atlasz, körülötte saját, színéből készült rojt. Nyomtatott. Csaknem az egész takarót befedő idom. Középen négyzetben sárga színű maco felirat, körülötte héber szöveggel. Ekörül az egyiptomi élet és a rabszolga munka jelenetei. Felettük rombuszokkal díszített háromszög, idomban díszek, menóra, kettős kőtábla. A borítón szereplő héber feliratok. a haggadából való idézetek.
  Feliratok:
  שבעת יוםים מזות תאכלו
  Hét napig maceszt egyetek
  לשנה הבאה בירושלימ הבנויה
  Jövőre a felépített Jeruzsálemben!

  מרור = kesrűfű
  הרוסת=Harojszesz (habarcs)
  זרוע=kar (sült hús)
  ביצה=tojás

  וירדפו מצרימ אחר יחב
  ויעב יצו מצרימ סות בני ישראל
  ובןי ישראל הלכו ביבשה בתיד הימ
  ויבן ערי מסכנות לפרעה
  És üldözték őket a gyilkosaik
  És dolgoztatták a gyilkosaik Izrael fiait
  És Izrael fiai keresztülmentek a tengeren
  És építettek városokat a fáraó parancsára
  מצה=macesz
  בצלל ירושלמ=Becalél Jeruzsálem
  Tags
 • 92_4.jpg

  Fehér vászon csipkeszegéllyel. Kör alakú, piros hímzéssel. Középen szédertál és serleg, körben héber felirat:
  הא להמא עניא די אכלו אבהתנא
  בארעא דמצרים
  Ez a sanyarúság kenyere, amelyet ettek az őseink Micráim (Egyiptom) országában.
 • 64.847.jpg

  Szögletes vászon, száröltéssel díszített. Szélén tarka virágkoszorú. Közepén asztal ábrázolása, ezen boros-kehely, kalács, sótartó. Valószínűleg gyermek munkája.
  Felirata:
  ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם
  אשר קדשנו במיצותיו וציונו על אבילת מצה
  Áldott vagy Te Világ Királya, aki megparancsoltad a macesz evését!"
 • 2002.52.jpg

  3 részes, kör alakú, fehér selyem takaró. Felső részén rávarrt szegélyben körben hímzett sárga héber felirat:
  יברך אתה יי אלחנו מלך העולם
  אשר קדשנו במצותיו וצונו על
  חילת מצה
  Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszenteltél bennünket parancsolataiddal és megparancsoltad a macesz evését.
  Benne színessel hímzett virágok, fölöttük ismét héber felirat:
  זכר ליציאח מצרימ
  Az Egyiptomból való kivonulás emlékére
  Alul a füleken felirat:
  כהן=kohén
  לוי=lévi
  ישראל=jiszróél
 • 64_839_Small.jpg

  Bársony, belül atlasz béléssel három különálló részre osztott három macesz részére. Kerek, vörös bársony fedéllap. Szélén hímzett héber szöveg. Ezen belül fehér bársony kör alakú applikáció hímzett virág és levélkoszorúval, szélén flitterrel. Közepén újabb bársony applikáció: Tartón boros pohár és macesz. Hátlapja piros klott.
  Felirata:
  ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אבילת מצה
  "Áldott vagy Te Örökké való Istenünk, a Világ Királya, aki megparancsolta a macesz evését."
 • 92_7_Small.jpg

  Ovális, gobelin utánzat.Sokszínű, fiktív Jeruzsálem kép a jobb oldalon, bal oldalán díszítmények.
  Rojtozott szélű.
  Felirata:
  פסח = Peszah
  מרור = maror
  מצה = Mácá
  הא להמא עניא די אכלו אבהתנא
  Ez a szegénység kenyere, amit őseink ettek...
  לשנה הבאה בירושלימ
  Jövőre Jeruzsálemben!
 • 2002_35.jpg

  Hímzett vászon csipkeszegéllyel. Négy sarkában 1-1 vörös illetve sárga rózsa, középen rózsaszínnel és fehérrel hímzett héber felirat:
  מצות של פסח = macesz Pészachra
  Alatta MN monogram sárgával és kékkel hímezve.

Collection Tree