MILEV

Szédertál takaró

Item

64_1229.jpg
2_1_19.JPG

Title

Szédertál takaró
Matza cover

Identifier

64.1229

Description

Gobelin. Drapp alapon tarka ábrákkal díszített. 
Középen piros téglalapon a pészahi bárány ábrázolása, körülötte madarak, pillangók, két emberi arc.

A négy fiú ábrázolása alattuk idézettel héberül: a bölcs, (haham) a gonosz, (raasa) a kissé együgyű (tám) és a negyedik, aki még kérdezni sem tud.


Images of the four sons with citatio in Hebrew: The wise, the wicked, the simple and the one who does not know how to ask a question.

Date

1850 k.

Provenance

Vásárlás, 1916. Eredeti leltári száma: 970

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 186

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 49

Materials

Keresztszemes hímzés
nyersszínű kongré alapon gyapjúfonalas hímzés, félkeresztöltésekkel. Kerete laposöltéses szegés.

Physical Dimensions

53 cm x 53cm

Text

m tud.

חכמ- רשע - תם - ש'י'ל

חכמ

מָ ה הָ עֵ דות וְ הַ חֻ ק ּ ִ ים וְ הַ מ ּ ִ שׁ ְ פָ טִ ים
ּ אֲ שׁ ֶ ר צִ ו ּ ָ ה ה' אֱ להֵ ?

רשע

מָ ה הָ עֲ בודָ ה הַ זאת לָ כֶ ם
וֶ אֱ מור לו: "בַּ עֲ בור זֶ ה עָ שָׂ ה ה' לִ י

תם

מַ ה זאת?
ּ וְ אָ מַ רְ ת ּ ָ אֵ לָ יו "בְּ חוזֶ ק יָ ד הוצִ יאָ נו ה'
ּמִ מ ִ צְ רַ יִ ם מִ בֵּ ית עֲ בָ דִ ים".

ש'י'ל
אַ ת ּ ְ פ ּ ְ תַ ח לו, שׁ ֶ נֶּ אֱ מַ ר, וְ הִ ג ּ ַ דְ תָ לְ בִ נְ ך
בַּ יום הַ הו ּ א לֵ אמר, בַּ עֲ בור זֶ ה עָ שָׂ ה

Elhelyezés

Állandó kiállításban

Bibliography

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 186
Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 49

Exhibition history

Tamid: [mindig, ismétlődően visszatérően, állandóan] (2017-állandó)

Citation

“Szédertál takaró,” MILEV, accessed June 14, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/31482.