MILEV

Tórakoronák / Torah crowns

Title

Tórakoronák / Torah crowns

Collection Items

 • 6a.jpg

  A tárgyon feliratot nem láthatunk, csak az ötvös-céhekben követett fémjelzési gyakorlat alapján tudjuk, hogy Müller Antal, egy jónevű pesti ötvös készítette 1793 - 1797 között.
  Müller Antal nem tartozott a zsidó közösséghez, a tárgyat megrendelésre, a megrendelő igényei és a saját mintakincse alapján készítette el. A tárgy kialakításánál feltehetően példának tekintette azt a tórakoronát, amely szinte teljesen azonos ezzel, és ötvös-céhbeli társa, Schwager János Mihály készítette mintegy tizenöt évvel korábban.
  Mindkét tárgy az óbudai hevra kadisa, azaz temetkezési szentegylet használatára készült abban az időszakban, amikor Pest városába zsidók még csak ritkán, egyedi engedélyek birtokában léphettek be. Az óbudai közösség a földesúr Zichy család engedélyével lakhatott a településen. Az uradalom és a zsidó közösség közötti szerződésben engedélyezték egyebek mellett zsinagóga berendezését, a kóser élelmezéshez szükséges infrastruktúra kiépítését, és az egymás közötti jogviták esetére a saját, zsidó bíróság tartását is. A felirat nélküli tórakorona ennek a bírósági gyakorlatnak az emléke. A hitközség fennmaradt iratanyagából kiderül, hogy civakodásért és a bíróság megsértéséért Blau M.-et az óbudai közösség egy meghatározott súlyú ezüst tóraékszer készítésére ítélte. Mivel a szertartási tárgy ebben az esetben nem a készíttető és családja nevének és emlékének megőrzése céljával készült, az ítélet kitért arra is, hogy a tárgyon nem lehet felirat.
  Az elkészült tárgyon a felirat szokásos helyén, az abroncs alsó részén kettős gyöngysor között vésett palmettasor emlékeztet az óbudai zsidó bíróság súlyos ítéletére.
  A tárgy az 1934-ben megnyitott Óbudai Zsidó Múzeum gyűjteményéhez tartozott, ahonnan 1945 után került jelenlegi helyére.
 • 008_64_370.jpg

  Ezüst. Alapján gyöngy utánzat, körben héber felirattal. Felette infákból és levelekből álló koszorú. Hat abroncsának szélén gyöngy utánzat és fonott koszorú füzérben virágdísz. A legfelső virágok közepén színes üvegből készült gyöngy. Tetején szirmokból álló alapzaton nagy toboz idom, ezen is színes üveggyöngy.
  Felirata:
  זה כ''ת נעשה ממעות צדקה
  עי חגבאים התורני ה' איצק
  ל'' בוה' אביר בה''י וה'' לאזר
  קאנישא יע''א שנת תקגו לפק
  "E tórakorona a cedokó-pénzből készült Icig és Lázár gabbajok által a kanizsai hitközségnek az 556. (1796) évben a kis időszámítás szerint."

  Beütött bécsi készletezési bélyeg 1809-1810
 • muzeum_6_nap_2016_02_24-2274.jpg

  Ezüst, püspöksüveg alakú. Alsó ovális abroncsán két sor trébelt gyöngysor utánzat között trébelt ékkő idomok és színes kövek. Ebből emelkedik ki két hajlított nagy lap, ezek alkotják a koronát. Ennek pereme karélyos, alapja poncolt. Két oldalán tartóban virág. Közepében koszorúban medallion, melyben héber vésett felirat. A két lap között hajlított széles abroncson trébelt virág és levél díszek. Az abroncs közepén öt abroncsú kis korona. Ebben csengő. Felette plasztikus virágcsokor.
  Felirata:
  "Ajándékozta az előkelő vezető Mose, Jiszaszkár Beernek -és hitvese, Debóra úrnő, leánya Sábszáj R.H.-nak.
  Belül:
  Izraelita hitközség Nagykanizsa
 • 64_11.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Alul lévő nyolc osztású levéldíszes, abroncs koronája "gyémántkő és ékkő idomú trébelt díszekkel ékített. Ebből áttörtműves, nyolcrészes trébelt virág és és kagyló díszes- nyolc harangidomú csüngős- zárt boltozat nő ki. Ennek tetején rokon díszes koszorú tagozat, majd nyolcosztású hasondíszes felső korona nyolc apróbb csengővel. Belsejében nagyobb csengő. Ennek tetején trébelt , apró gömböcskékkel díszített harmadik korona tagozat. Tetején gömb, plasztikus virágcsokorral. A gömbön vésett héber felirat: "Beszereztetett az itteni pesti Szent Egylet pénztárától 616. évben (1856) a kis időszámítás szerint.
  Fenekén deszkabetétes kettős tartócsővel.
 • 64_12.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Négyabroncsos. Trébelt és porcolt kagylós és leveles díszekkel ékített. Tetején gömbös gomb No35 és héber nyelvű vésett felirattal: "Az itteni pesti Szent Egylet" Tobozos csúccsal. Fenéklemezén két kerek lyuk.
 • 64_21.JPG

  Ezüst. Alul két sor gömb között trébelt ékkő idomú dísz, fent körben a nyolc abroncsán gazdagon díszített virág és levél motívumokkal, inda idomokkal. /Ezek között egy hiányzik, egy letörve/ Zárt tetején plasztikus levél díszből virágos ág nyúlik felfelé, fenekén fém kettős tartó lappal.
 • 64_38.JPG

  Részben aranyozott ezüst. Alsó abroncsán kettős gömbökből álló koszorú között kagylós, virágos, préselt rátett díszítéssel fríz. Öt hajlított abroncsa cakkos, poncolt alapon levél és virágdíszes. Az abroncsok között egy ágon kiterjesztett szárnyú plasztikus madár, csőrében csengőt tart. Tetején gyűrűs talpazatú újabb öt abroncsú korona. Benne csengő. Legtetején kiterjesztett szárnyú madár ül.
 • 64_45.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Ovális alakú korona két rimonnal kombinálva. Abroncsán körbe héber felirat. A korona hat mezőre osztott, poncolt alapú, gazdagon levelekkel, virággirlanddal díszes. A koronában alul két rimon, sima hengeres testű plasztikus virágban végződik. Felette függőlegesen és vízszintesen hármas rácsozat, felül 13-13 csengő. A rácsozatot 3 csavart, majd hajlított rész köti össze a koronával. Ezen is hármas csengő. A rácsozat tetején egy-egy abroncsból álló kis kagylódíszes korona. Ennek tetején kétfejű koronás sas.
  Felirata: Ajándék a nemes testvérektől:
  r Jiszróel és r. Gimpel és r. Léb Áser uraktól, akik kegyesen adományozták az óbudai szent gyülekezetnek megboldogult atyjuk r. Avrom N. S. és anyjuk Liebele -áldás emlékükre emlékezetük iránti tisztelettel az 566-ik (1806) évben a kis időszámítás szerint.

  Pesti hitelesírőjegy, G évbetű (1774-1781)
  Tags
 • 64_373.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Kör alakú, peremén áttörtműves leveles és sima mezőkben leveles dísz váltja egymást. E fölött sima pánt, majd trébelt, poncolt indás koszorú. Maga a korona nyolc nagy áttörtműves akantusz levélből áll. Abroncsát ugyancsak áttört levelek alkotják. Az abroncs közepén kis, plasztikus hat abroncsú korona, melynek teteje virág alakú.
 • 64_413.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Abroncsán és felső részén áttörtműves, leveles és kagylós ornamentika van fehér ezüstből applikálva. Hat abroncsát hat plasztikusan ágaskodó oroszlán képezi. Felső részszén rokokós, kagylós és fehérezüst applikáció. Tetején gömb, hatágú leveles rozettával és fenyőtobozos gomb.
  Alsó részén hat piros ál-ékkővel díszítve.

  Abroncsán krakkói adóbélyeg (1806-1807)

Collection Tree