MILEV

Browse Items (56 total)

 • 64_496.JPG

  Ezüst. Lapos hengeres testén és boltozatos fedelén alul vésett rozetta, recés perem. Oldalán elől vésett leveles koszorúban négysoros héber felirat:
  הקופה הזאת במתנה
  לח''ק בעד בני היקר
  חב''ה דוד ז''ל
  תריש לפק
  מ מני אברהם ווייס
  "Ez a persely adomány a Szent Egyletnek, tőlem Ábrahám Weisztől. Fiamnak Dávidnak emléke legyen áldott. 649-ben a kis időszámítás szerint, (vagyis 1859-ben)
  Felül zárószerkezet. boltozatos tetején trébelt, hólyagos-gerezdes vagy rozettás dísz és pénzbedobó négyzetes tagozat. Hátán kérdőjeles idomú fül.
 • 64_479d.jpg

  Ezüst. Kör alakú, gyűrűs, domborodó talpán levélkoszorú, majd héber felirat. Nyele Félkör idommal tagolt, öblösödő testén kívül héber felirat és két virágvázácskában levelek. A test belül három sima lappal hármas megosztású, közepén gömb idom.
  Felirata:
  נדבו לחברא בהורים בקור
  חולים מעם אלפים גבאים
  אב''ג'' נטן קאדעלבורג- רי איצק בלויא -
  ר' יונה עעלינגר -ה''ב פיישל גראן -אונ''ג'' ר' משה ברייטנר-
  הרשל טאטיס - ר' דוד דענהאף -
  הבי וואלף שפיטצער
  Ajándékozták a "Beteglátogató Ifjak Egyleté"-nek: Náthán Kedelburg, Icik Blau, Jónás Elinger, Feischl Grán Főgabbajok; - Mose Breitner, Hersl Tótisz, Dávid Denhof és Wolf Spitzer algabbajok.
 • 4_4_23.JPG

  Ezüst. Kör alakú, domborodó, gyűrűs talpán levélkoszorú. Szára félkör idommal tagolt. Testén kívül két sorban vésett héber felirat, alatta félköríves vésett dísz. Elálló, lefelé hajló peremén felirat fut körbe. A tálka 3 sima lappal hármas tagozású, közepén makk idommal.
  Felirata:
  זאת נדבו האנשים אשר נקבו
  בש מותם לחברא דאנשי מקום
  בשנת והפכתי אבלם לששון
  יואל האליטש -ר' אנזל ראזנפעלד-
  - הירש קאהם -ר' זלמן וולף וויסקאפף-
  -גומפל שייב -משה ראטער-
  -משה דייק - אברהם רעכניף-
  איצק ללאקנבאק - וואלף ראזנפעלד-
  -לב פרענק - שמואל ווייס -
  -יואל ניש -קלמן הרשברודע -
  -מרדכי בלום - וואלף מטיז - בנימן שאפע-
  -זעליג טויסיג- ר' יעקב ראדוואן - ר' אשר ערדנזאהן

  A Chevrának ajándékozták az itt bevésett nevű helybeli férfiak a 602. (1842) évben: Joel Holits-Enzl Rosenfeld-Hirsch Kahm -Z.W. Weiskopf- Gumpel S B.-Mose Rotter-Mose Deik-Abraham Rechnitz- Icik Lakenbach- Wolf Rosenfeld-Léb Frank-Samuel Weiss-Joel N.L. - Kalman Hers Brodi-Mordecháj Blum -Wolf Mattesdorf- Benjamin Scháfe. Zélig Tauszig- Jakob Radvan-Aser Erdnsohn
 • 4_4_8.JPG

  Sírhant alakú, előlapján Nr. 9 jelzettel. Alsó része vasból, a többi alpakkából készült.Sírhant idomú, koporsó alakú téglány alsó résszel, ívelt hátfalú, sírkő formátumú hátfallal. Ez a persely rész. Kulcsra zárható, a hátoldalon héber felirat:
  הברה קדושה Chevra Kadisa
 • pushka.jpg
 • 64_516.JPG

  Ezüst. Alsó részét kör alakú perem övezi. Ezen két vésett gyűrű, alatta és felette héber felirat. A tálka 3 lappal 3 részre tagolt. A lapok találkozásánál virág. Gyűrűs füle fölött levél alakú fedél.
  Feliratai a rekeszekben:
  לצדקה לת''ת לג'מ'ח'
  "Jótékonyság, Talmud Tóra, Cedoko"
  Oldalán körben:
  זה שייך לחברה דמונחה נמנה א''י
  או''ג ה' יוסף גראן, ה' מרדכי ה''ש,
  ה' גרשון ב''ר, ה' ליזר בודיא,
  מעשה ידי ה' יעקב ליב דרוקער
  וע'י' אוג''ב כ' איצק ברודא חאימר
  כה יצחק ק'
  אז ינוחו על משכבותם לפק
  "Az óbudai Chevra tulajdona, főgabajok: Joszef Gran, MordechájH. I. Gerson B.R., Lázár Buda, Jákob Léb Drucker keze műve-algabbajok: Icik Bruda Heuser, Jichak K. az 588 (1828) évben a kis időszámítás szerint. "
 • 64_511.JPG

  Ezüst. Egyik oldalán egyenes, majd karélyossá váló alapja három lábon áll. Szögletes oldalán héber felirat, alatta leveles ág. A karély rész feletti hajlított test sima pánttal ketté osztott. A pánt alatt és fölött 5-5 mezőben trébelt leveles dísz. Nagy elálló fül. Teteje felfelé domborodik, elöl félkörben héber felirattal. Emögött szögletes nyílása pénz számára. Zárját lakat tartja össze.
  Felirata:
  לח''ם ולא למות לפק
  זה
  הקופה שייך לחברי
  קדישא של גמילת
  הסדים דק''ק קנישא
  י'ע'א'
  צדק לפניו יהלך
  Életre és nem halálra Az 550. (1790) évben a kis időszámítás szerint.
  Ez a persely a kanizsai hitközség jótékony szent egyletének tulajdona.
  "Az igazság jár előtte!"
 • 64_509.JPG

  Ezüst. Elöl vésett héber felirattal és No. 10-esszámmal.
  Felirata:
  הקופה הזות נעשה מקיפת החברה קדישא
  בעתהת מניות ה''ה ה' דוד פליישל
  פרעזעם וה''ה ה' אשר דייטש
  ה' שמ שון הירשלער, ה' משה
  העללער, ה' ישראל הירש אבער
  גבאים וה' יום טוב בער וה' פרץ מיים
  זייטש וה' שלמה פישל וה' חיים
  ליבערמאן זה' חיים מאנדל והי איצק
  פאללאק גבאים ג''ח דח''ק פח ק''ק פעסט
  בשנת תרטו לפק
  Verfertigt im Jahre 1855. No. 40.

  Ez a persely a chevra kadisa pénztárából készülta temetések idejére, Dávid Fleischl elnök, Áser Deutsch, Sámson Hirschler, Mose Heller, IzraelHirsch főgondnokok Jomtov Beer, Perez Chájim Deutsch, Slomo Fischl, Chájim Libermann, Chájim Mendl Itzik Pollák a chevra kadisának gondnokai, itt Pesten 615. (1855) évben a kis időszámítás szerint.
 • 64_99.jpg

  Ezüst. Kerek, gyűrűs, boltozatos talp. Serleg lakú testén négy mezőben héber felirat és ezalatt is körben vésett héber felírás. Domborodó tető részén, amely Ugyancsak feliratos, korona alakú idom, ennek tetején nyílás a pénz számára.
  Felirata:
  זות נעשה ע'י הגבאים דמשמשים הנעלה כ' נטה קאדלבורג הכח' יצחק ווייס הנעלה כ' שלמה שיץ הב'ח יצחק אמשטרדם ק''ק א''י שנת תקצו לפ''
  Készítették a szolgálattevő Gabbájok:
  r. Note Kadelburg-Jichak Weisz-Slomo Schütz-Jichak Amsterdam-az Óbudai Szent Gyülekezetben az 596-ik (1836) évben a kis időszámítás szerint.
 • 73.7.jpg

  Ezüst. Henger alakú. Trébelt és vésett. Sima testén három sornyi vésett héber felirat és nyelv a lakat számára. Felemelhető teteje elkeskenyededik, peremén trébelt rózsa és indamintás koszorú. Felül széles rés a pénz számára. Elálló fül vésett kocka díszítéssel. Az egész fül kígyó alakú.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2