MILEV

Browse Items (56 total)

 • 64_503-1.JPG

  Ezüst. Téglatest alakú. Négy kicsi lábon álló fedeles doboz, alul kihúzható fiók. Tetején vésett héber felirat:
  זאת נעשה ע''י אלופים קצינים אובר
  גבאים זה''ק ואלופים גבאים דגמ''ח
  ואלה הן שמותם: הק'ר' איצק טאטיס
  ה''ק הרש ריים הק'ר' דגמ'ח' הר'ר'יוסף בר'א'
  גראן הר'ר' חיים ב'ר'ה צילץ, הר'ר'יטעי'
  ראזענטאהל הק'ר' קטמן פערלגרונד
  בשנת
  האיש אשר עלה עליו הגורל יהיה קדש
  "Készítették az óbudai Chevra Kadisa vezető főgondnok urai és a jótékonysági főgondnok urak, akiknek nevei: Icik Tátisz, Hersch Reiss, Mordecháj Boskovitz, József Gran, Chájim Zilz, Jesáje Rosenthal, Kármán Perlgrund, -Akire a sorsvetés esik, legyen szent- kronisztikus pontozott megjelöléssel az 596. (1836) évben."
 • 34.jpg

  A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedaka. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese: aki megteheti, adományokkal támogathatja a segítő egyletek munkáját, aki rászorult, az pedig ezek segítségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy adományozhasson.
  Az egyik legfontosabb parancsolat a „szaporodjál és sokasodjál”, ezért a házasságok elősegítése elsődleges fontosságú. A szegény lányok méltó kelengyéhez juttatása olyan magasabb célnak minősült már az ókorban is – a foglyok kiváltásához hasonlóan – amiért még a judaizmus legszentebbjét, tóratekercset is el szabad adni.
  Magyarországon a 19. század közepén engedélyezték hivatalosan, hogy zsidók letelepedjenek és ingatlant bírhassanak a városokban. A modern nagyvárosi életforma kialakulása új társadalmi problémákat teremtett, melyekre a régi hagyományok adaptálásával új válaszok születtek. Ekkoriban alakultak a zsidó nőegyletek, olyan helyzetek orvoslására, melyek szinte ismeretlenek voltak a tradicionális közösségekben. A nagyvárosokba fiatal emberek, fiatal családok költöztek, anélkül a népes családi háttér nélkül, ami a falusi vagy kisvárosi életben még jellemző volt. Ha ilyen viszonyok között egy nő egyedül maradt, magának kellett a megélhetését biztosítania, gyermekeit felnevelnie. A nőegyletek tevékenységi körét az ilyen gondok alakították: ekkoriban alakultak a zsidó leányárvaházak, az özvegy nők otthonai és a női foglalkoztató műhelyek.
  A család és anyagi háttér nélküli lányokat a nőegylet adta férjhez, ők adták az önálló háztartás felállítását biztosító kelengyét is. Az anyagi alapok megteremtésében bárki szerepet vállalhatott, a adományok összege többnyire szerény volt, viszont szinte mindenki részt vehetett benne.
  A budai zsidó nőegylet ezüst adománygyűjtő perselyét a felirata szerint a szegény arák kiházasítására gyűjtő perselynek használták.
  Feliratai:
  A BUDAI IZR. HITKÖZSÉG
  Adományok szegény arák támogatására
  הכנסת כלה
  Dr. Szabolcsi J. elnöksége alatt
  1910
 • 83.26.jpg

  Bádog, Falra akasztható. A Budai Chevra Kadisa tulajdonában volt. Téglatest alakú, Kék alapon, egyik oldalán egy épület, valamint felirat: Budai Chevra Kadisa, másik oldalon Dávid -csillag.
 • 64_512.JPG

  Ezüst. Kerek talp, hengeres sima testének alján három gyűrű fut körül. A testen vésett héber felirat. Felemelhető fedél, az alsóval hasonló gyűrűkkel ellátott magas, domború fedél. Szögletes nyílás a pénz számára. Nagy elálló fül. 12-es finomságú jelzés.
  Felirata:
  Készítették a budapesti hitközség Szent Egyletének gabbájai 649-ben (1889) a kis időszámítás szerint.
  Ezréel, Cvi Hersch Reiss fia, elnök
  Smuél, Joszef Münz fia,
  Zánvil, Chájim Brüll fia
  Áron, Joszef Fleischmann fia
  Jehuda, Benjamin Keppich fia
  Ábrahám,Jichok Markbreit fia főgabbájok
  Eliezer , Jehuda Singer fia
  Dávid, Chájim Löwinger fia
  Smuel, Szimche Gold fia
  Jesája, Joszef Mose Leitner fia
  Dávid, Gerson Kálmán fia
  Jákob Mordeháj, Gerson Drucker fia : jótékonysági gábbájok
 • 64.495.jpg

  Ezüst. Kerek talpon hengeres test, elöl három mezőben vésett héber felírással. Felül is félkörben futó héber felírással. Széles elálló fül. Felirata:
  זה הקופה שייך לחבוא אנשי
  מקום דק''ק א''יונעשה ע''י
  האלופים אובר גבאים-אונטר
  גבאים - רעווידענטן
  ש'' תרכד לפק

  אובר גבאים
  הי יהאל לייפניקר
  הי שמואל העלזל
  הי שמואל וויס
  והי משה שמואל
  נאדלר
  Ez a persely az óbudai hitközség Chevrájának tulajdona. Készítették a fő és algabbajok és ellenőrök: a 624 (1864) évben
  (1. sorban) Jechiel Leipniker -Smuel Helzl-Smuel Weiss-Mose Smuel nadler
  אובנטר גבאים
  הי דוד גאלדשטיין
  הי יעקב הערף
  הי שלמה קאהן
  והי מאיר הוסס
  (2. sorban) Dávid Goldstein- Jákob Herz-Slomo Kohn-Májer Huss
  רעווידענטן
  הי יוסף ליב
  וראקסמאן
  הי שמשון לעווי
  הי וואלף ליב רייזר
  הי ישראל אוישפיף
  והי בזלאל שלערן
  ש'' תרכז לפק
  (3.sorban) Joszef Léb Drucksmann- Sámson Lőwi - Wolf Léb Reitzer- Izrael Auspitz-Bezallel Stern.
 • 64.505.jpg

  Bádog. Hengeres testét két koszorú három mezőre osztja. Valamennyin héber felirat. Nagy elálló fül, kiemelhető hengeres betét.
 • 64_480.jpg

  Ezüst. Domború fenekén rozettás dísz. Felfelé öblösödő sima test, elálló peremén héber felirat. Gyűrű alakú fül felett poncolt leveles dísz. Peremén héber felirat:
  צדיק י''י צדקות אהב
  נעשה על ידי אלופים גבאי
  צדקה דק''ק אובן ישן
  שנת תקנב לפק
  "Az Örökkévaló igazságos, az igazságot szereti!
  Készült az óbudai hitközség jótékonysági elöljárói által az 552. (1792) évben.
 • 64_482b.JPG

  Ezüst, fedeles, kupa alakú Kerek, domború talpazatán rovátkolt gyűrű. A test alján sima sávban héber felirat. Magát a testet az alsó rovátkolt díszhez hasonló gyűrű osztja ketté. A testen 8 hosszú és íves apró vésett díszekkel telt mező van.Fedele domború, kerek nyílás a pénz számára. Nagy, kérdőjel alakú levéldíszekkel ékes fül Belül bádog henger. Elöl nyél a lakat számára.

  Felirata:
  קופה דחברה תלמוד תורה דקהלה קאנישא תרטו לפ''ק
  A kanizsai Talmud Tóra Egylet perselye a 615. (1855) évben.
 • 64_500.jpg

  Ezüst. Fedeles kupához hasonló. Kerek , domború talpazatán trébelt, leveles dísz, koszorúként. Hordó alakú test. Rajta négy mező, az első oldalon leveles , kagylós ovális koszorúban héber felirat. A másik mező sima, koszorú fogja körül. A harmadik koszorúban az áldozati oltár. A negyedik mező kagylós, leveles rozetta. Domború fedelén az alsóhoz hasonló koszorú. Tetején szegletes nyílása a pénz számára. Két hajlított ívből álló fül, nyelv a lakatnak.
  Felirata:
  חברה תומך עני ורש
  נעשה בשנת
  תרח לפ''ק
  "Szegényeket és szerencsétleneket gyámolító egylet (Nagykanizsa)
  Készült a 608.(1848) évben.
 • 64_85 (2).jpg

  Domború fenék, felfelé öblösödő test. Vízszintes peremén vésett héber felirat. Gyűrű alakú fülén törött kagyló.
  Felirata:
  נעשה ע''י גבאים
  דגח זח''ק'' א''י
  כמ''ר ב'ר'ר'ר' כמר חיים ב''ר
  יהודה ליב ב'מ'רר מאניש ס'ג'ל
  שנת תקום לפק
  "Készült az óbudai Chevra Kadisa gabbái által -Léb fia Jehuda Léb Manesnek az 546-ik (1786) évben a kis időszámítás szerint"
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2