MILEV

Browse Items (40 total)

 • muzeum_1nap_2015_dec.30-983.jpg
 • 64_1122.JPG

  Pajzs alakú. Alul félkör alakú tartó applikálva, felette tégla alakú vájat és alatta ovális mezőben héber felirat / 
  Inscription:
  נשמת המת חבורת מנוכה נכונה עשו בצלאל מעשה המנורה להעלות בה נר תמיד לזכרון

  "A halott lelke! Lelki üdv egylete. Készítette Becalél a menóra mintájára, hogy fellobogtassák benne az örökmécsest emlékezetül."
 • 64_1151.JPG

  templomi ampolna, sárgaréz. Urna alakú kis edénnyel, áttört felülettel, három láncon. Adományozók héber neveivel.
 • 64_1095.JPG
 • 64.1155.jpg

  Sárgaréz. kör alakú, szélein alulról felfelé haladva növekvő tojás alakú bemélyedés felett korona, rajta héber felirat. Közepe kör alakú, kidomborodó medallion, gyűrűs és héber felirattal, valamint stilizált héber betűkből álló koszorúban ószövetségi jelenet: a kémek hatalmas szőlőfürtöt visznek. A medallion körül nyolc kis hengerben egy-egy kivehető görbített fonott száron a gyertyatartók. Alul középen a kilencedik gyertyatartó helye, de maga a gyertyatartó hiányzik.. 9 db üvegkővel díszítve.
  Felirata:
  שבת קדש
  ויאמרו באנו אל הארץ
  אשר שלחתנו וגם זבת
  חלב ודבש הוא וזה פריה
  וישאהו במוט בשנים
  "És szóltak: Bementünk az országba, ahova küldtél minket, tejjel mézzel folyó az, s íme ez a gyümölcse! És ketten vitték egy rúdon..."
  (Mózes IV. 13.f. 27 és 23 v.)
  בצלאל ירושלם
  Becalél Jeruzsálem
 • 64_1128_1129.JPG

  Áttört műves, hátlapjának közepén szív alakú medalionban héber felirat: "...hogy fölgyújtsuk a szombati gyertyát."
  A támla alul előre ugrik, rajta két levehető kar, gyertyatartóban végződik.
 • 64_1137.JPG

  Sárgaréz. Négyszögletes, falhoz simuló lapja előtt jobbra és balra két oszlop tartja a héber felirattal ellátott tetőt. Ezen trapéz alak, Dávid-csillaggal és felette kettős kőtábla.
  Felirata:
  חברה בחורים
  ביקור חולים
  "Ifjak Bikur Cholim Egylete"
  יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר
  "Felélednek halottaid... Ébredjetek, ujjongjatok, ti porban alvók! (Prófétai idézet)
  שנת נר אלהים נשמת אדם לפק
  630.(1870) év a kis időszámítás szerint
 • 1524136520569861987255.jpg

  Gyári perzsaszőnyeg jellegzetes mintával, az ima irányát jelző dísszel.
 • 90_15.JPG

  Sárgaréz. Háromkarú lámpás. A különböző idomokra esztergált egytengelyű forgástestekből kialakított szár egyharmadánál háromkarú, olajtartós lámpás. A tartóoszlopot záró fogókarikától lefelé 10cm-re lángcsapókat tartó háromszög. A liliomformájú lángcsapókból egy van meg.
 • 64_1170r.jpg

  Bádog. Két egymásra fordított harang idom, trébelt virág és levéldíszekkel, poncolt alapon. Lángnyelveket utánzó nyak. Három kis fülből hármas lánc indul ki, ezek domború tálkán egyesülnek.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2