Névtábla

Névtábla

Dr. Rubinstein László ügyvéd egész életét a Király utca 52–es számú ház egyik lakásában élte le. A Magyar Zsidó Levéltárra hagyott gazdag levelezésgyűjteménye alapján rekonstruálhatjuk életét: jómódú borkereskedő gyermekeként született, majd az 1920–as években járt egyetemre, akkor, amikor a numerus clausus törvény rendelkezései szerint az egyetemeket csak korlátozott számban látogathatták zsidók származásúak. Az első világháborút követően sokféle szervezet munkájában részt vett: tagja volt a Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Országos Szervezetének, a Makkabeának, a Magyarországi Cionista Szervezetnek, és a Szocialista Diákok Egyesületének is. A második világháborút munkaszolgálatosként élte át, majd ügyvédként folytatta életét. Az ortodox hitközségre járt ünnepekre, pészah előtt rendszeresen nagytakarítást végeztetett egy takarító vállalattal, és támogatta a zsidó hitközséget. A nyolcvanas években bekövetkezett halála után levelei mellett lakása névtáblája is a levéltár gyűjteményébe került.