MILEV

Browse Items (56 total)

 • PChK_64_485.jpg

  Ezüst, koporsó idomú. A beteg ágy és a halotti ágy, a halottmosás és a sír vésett jeleneteivel. Oldalán nagy kengyeles fül. Kiszélesedő persely lyukas előlapján a halott vitel jelenetével és gazdag héber felirattal:
  נעשה מקופת הצדקה דח''ק
  ג''ח ע''י אלופים גבאים חר''ר
  משה ליב יידלס וחת מו''ה
  יוסף גלוגי ועי אונטער
  גבאי הר''ר איזיק פעציל והר''ר
  אברם פאלאר דק''ק פעסט
  צדקה תציל ממות
  יבא משיח במהרה
  בלע המות לנצח
  Készíttetett a Szent Egylet pénztárának a pesti Szent egylet elöljáróitól: Mojse Léb Jidelaés a művelt José Glogántól és a helyettes elöljáróktól: Eitzik Pecil, és Ábrahám Polláktól.
  A jótétemény megment a haláltól. /Salamon példabeszédének 10.f. 2. vers /Jöjjön a mi megváltónk és törölje a Halált örökre. Jesaiás 25. f. 8. vers)
  A kis időszámítás 563. éve (1803)
  Vésett, 34-es számmal
 • 34.jpg

  A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedaka. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese: aki megteheti, adományokkal támogathatja a segítő egyletek munkáját, aki rászorult, az pedig ezek segítségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy adományozhasson.
  Az egyik legfontosabb parancsolat a „szaporodjál és sokasodjál”, ezért a házasságok elősegítése elsődleges fontosságú. A szegény lányok méltó kelengyéhez juttatása olyan magasabb célnak minősült már az ókorban is – a foglyok kiváltásához hasonlóan – amiért még a judaizmus legszentebbjét, tóratekercset is el szabad adni.
  Magyarországon a 19. század közepén engedélyezték hivatalosan, hogy zsidók letelepedjenek és ingatlant bírhassanak a városokban. A modern nagyvárosi életforma kialakulása új társadalmi problémákat teremtett, melyekre a régi hagyományok adaptálásával új válaszok születtek. Ekkoriban alakultak a zsidó nőegyletek, olyan helyzetek orvoslására, melyek szinte ismeretlenek voltak a tradicionális közösségekben. A nagyvárosokba fiatal emberek, fiatal családok költöztek, anélkül a népes családi háttér nélkül, ami a falusi vagy kisvárosi életben még jellemző volt. Ha ilyen viszonyok között egy nő egyedül maradt, magának kellett a megélhetését biztosítania, gyermekeit felnevelnie. A nőegyletek tevékenységi körét az ilyen gondok alakították: ekkoriban alakultak a zsidó leányárvaházak, az özvegy nők otthonai és a női foglalkoztató műhelyek.
  A család és anyagi háttér nélküli lányokat a nőegylet adta férjhez, ők adták az önálló háztartás felállítását biztosító kelengyét is. Az anyagi alapok megteremtésében bárki szerepet vállalhatott, a adományok összege többnyire szerény volt, viszont szinte mindenki részt vehetett benne.
  A budai zsidó nőegylet ezüst adománygyűjtő perselyét a felirata szerint a szegény arák kiházasítására gyűjtő perselynek használták.
  Feliratai:
  A BUDAI IZR. HITKÖZSÉG
  Adományok szegény arák támogatására
  הכנסת כלה
  Dr. Szabolcsi J. elnöksége alatt
  1910
 • 2002.226.jpg

  Az "Országos Magyar Zsidó Múzeum" perselye. Préselt acél, fekete, egyszerű vonalú, hasáb alakú. Falra szerelve funkcionált
 • 64_512.JPG

  Ezüst. Kerek talp, hengeres sima testének alján három gyűrű fut körül. A testen vésett héber felirat. Felemelhető fedél, az alsóval hasonló gyűrűkkel ellátott magas, domború fedél. Szögletes nyílás a pénz számára. Nagy elálló fül. 12-es finomságú jelzés.
  Felirata:
  נעשה על ידי הגבאים
  דח''ק פה ק''ק בודאפעסט
  תרמט לפק
  Készítették a budapesti hitközség Szent Egyletének gabbájai 649-ben (1889) a kis időszámítás szerint.
  ר' עזראל בן הח'' ר' זבי הרש רייסס פראזעב
  ר' שמואל בן מויה יוסף מינז אבער גבאי
  ר' זנביל בן מויה הייםברילל אבער גבאי
  ר' אהרן בן הח'' ר' יוסף פל''שמאן אבער גבאי
  ר' יהודא בן הח'' ר' בנימן קעפפיד אבער גבאי
  ר' אברהם בן מויה יצחק מארקרריט אבער גבאי
  ר' אלעזר בן הח'' ר' יהדא זינגער גיח גבאי
  ר' דוד בן הח'' ר' הייםלאווינגר גיח גבאי
  רי שמואל בן הח'' ר' שמחהגאלד גיח גבאי
  ר' ישעי בן הח'' ר' יןסף משה ליטנאר גיח גבאי
  ר' דוד בן הח'' ר' גרשן קאלמאן גיח גבאי
  ר' יעקב מרדכי בן הח'' ר' גרשון דרוקקער גיח גבאי
  Ezréel, Cvi Hersch Reiss fia, elnök
  Smuél, Joszef Münz fia,
  Zánvil, Chájim Brüll fia
  Áron, Joszef Fleischmann fia
  Jehuda, Benjamin Keppich fia
  Ábrahám,Jichok Markbreit fia főgabbájok
  Eliezer , Jehuda Singer fia
  Dávid, Chájim Löwinger fia
  Smuel, Szimche Gold fia
  Jesája, Joszef Mose Leitner fia
  Dávid, Gerson Kálmán fia
  Jákob Mordeháj, Gerson Drucker fia : jótékonysági gábbájok
 • 64.505.jpg

  Bádog. Hengeres testét két koszorú három mezőre osztja. Valamennyin héber felirat. Nagy elálló fül, kiemelhető hengeres betét.
 • 64_510.JPG

  Ezüst, öntött. Elején héber felirat:
  בלע מות לנצח לפק
  זה הקופה שייך לחברי
  קדישא של גמילת חסדים
  דק''ק קאנישא י'ע'א'
  צדקה תציל ממות
  "Törölje el a halált örökre"
  558.(1798) a kis időszámítás szerint
  Ez a persely a kanizsai hitközség jótékony Szent Egyletének tulajdona.
  "Jótékonyság megment a haláltól"
  Oldalfalán szimmetrikus ívekkel határolt palmetta, poncolt alapon. Egykori aranyozás nyomai látszanak. Füle hajlított indás ,stilizált.
 • 73.8.jpg

  Vörösréz. Henger alakú, díszítés nélkül, elmosódott vésett kockás mintával. Domborodó tetejének közepén nyílás található a lakat számára. A hengeres testről a nyelv lezáró része hiányzik. Kétszer hajlított füle felnyúlik a tetőre és kétszer visszahajlított egymás fölötti hengerecskében végződik.
 • 94.23.jpg

  Ezüstözött vas, ónforrasztott. Sarkain levágott álló téglatest forma. Sima teste alul-fölül profitált. Fedele lakattal zárul, fogója vastag, kengyeles. Tetején vágott perselynyílás. Elöl vésett felirat:
  שיין לחברא קדישא דק'ק' אובן ישן
  ונעשה ע'י'
  אלופים קצינים דגאי דזמ'ה'
  הווליב מייטנער הררחים ברא דייטש
  הרר הרש ברוין הרר מיכל קליין
  בשנת ת'ר'ל' לפק

  "Az Óbudai Chevra Kadisa tulajdona. Annak vezetői által készült 1870-ben." Alján pecsétszerű, oldalán vésett megmunkálású 3-as számjelzés.
 • 64.2626.jpg

  Vörös és sárgaréz. Doboz formájú, íves hátfalú, felakasztható persely. Elején Dávid -csillag és felirat: J.E.N.R. 1861. J.W. Nyitható fedél.
 • 96.9.jpg

  Ezüstözött vas, ónforrasztott. Sarkain levágott álló téglatest forma. Sima teste alul-felül profitált. Fedele lakattal zárul, fogója S alakú, ívelt. Elején szív alakú pajzsban héber felirat:
  לזכרון
  נתנה ל'ה'ח'ק דפה פעסט
  מאתרי אצק ליב דייטש
  וזוגתו
  מרת בילא דייטש
  דשנת ת'ר'כ'ח' לפק
  " Icik Lieb Deutsch és felesége Béjle Deutsch asszony adománya a Pesti Hitközség részére emlékül. A 628. évben a kis időszámítás szerint. "
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2