MILEV

Browse Items (94 total)

 • 96.59.jpg

  10 Ívelt karú gyertyatartó, U alakban, a középső tartóoszlopon. Modern munka. Kerek talpán felirat: : Berndorf
 • 64.314.jpg

  Hanukkai menóra bármilyen anyagból készülhet, egyetlen feltétele, hogy nyolc láng égjen egymás mellett, meghatározott sorrendben, egy vonalban. A kagylóval készített kis giccses darab feltehetően egy tengerparti utazás emléke.
 • _DOR9576-Edit.jpg

  A hatalmas, zsinagógai használatra szánt sárgaréz hanukkai menóra lengyel területen készült a 17–18. században. A lengyel zsidók körében elterjedt volt a rézöntés gyakorlata, s számos zsinagógai szertartási tárgyat készítettek sárgarézből. A nagy, álló menóra elemei öntött darabok, melyeket rozetta alakú díszítmény részeként is értelmezhető csavarokkal illesztettek össze. Lábazatán kicsi öntött oroszlánok, tetején pedig kiterjesztett karú sas látható, mely egyrészt a lengyel királyság címerállatára utal, de ugyanakkor felidézi Mózes ötödik könyvének egy mondatát is, mely szerint az örökkévaló úgy védelmezi népét: „Mint a sas, mely felébreszti fészkét fiókái fölött lebeg, kiterjeszti szárnyait, fölveszi, fölemeli szárnyára.”
  A tárgyat a Pesti Chevra Kadisa elöljárója, Winterberg Gyula udvari tanácsos ajándékozta a Zsidó Múzeumnak alapítása évében.
  Felirata:
  להדליק נר חנוכה
  "Hogy felgyújtsuk a hanukai lángot"
 • 3_2_1.JPG

  Három állat karmot ábrázoló lábon háromszor osztott talapzat., első osztása lépcsőszerű, második osztásán vésett díszítés. Nodusa sokszor osztott, tetején indás díszítésű, két álló madárral díszített. Nyolc kancsó alakú gyertyatartó, alattuk kerek talp. Közepén cakkozott szélű kerek talpazaton stilizált, kiterjesztett szárnyú madár, fején korona. A nodus széles, felső gyűrűjéből kiemelhető kar ugyancsak indás díszítéssel és kancsó alakú gyertyatartóval.
 • 20180215_145048.jpg

  Két keskeny sínen 8 db háromszög, melyek egymással szembe fordulnak. Mindegyik háromszögbe 1-1 gyertyatartó mélyed. A 9. tartó 2 egymásba fordított, a többinél magasabb háromszög, melynek széles cseppfogója is van.
 • IMG_20221208_124456.jpg

  Ezüst, öntött, trébelt és vésett. Készítőjének beütött jegye: FZ.
  A tárgy közepén lévő kettős kőtábla motívumon vésett héber betűs német felirat: „Der Ausschuss des ersten Szegediner israeli* Vereines für Krankenpflege und Liebenbestattung”. Az alatta lévő kartusban héber dátum: 19 Elul 632 (1872).
  Magassága 24 cm, szélessége 23 cm.
  A mécses-sor kivehető, a samesz külön csomagolva, de visszahelyezhető.
 • _000000000.png

  Sims öntött réz.
 • 64_261.jpg

  Réz. Négy hajlított lábon áll. Padkáján nyolc csepp alakú olaj tartó, alatta vályúval Hátlapja két részre tagozódik. Alsó része áttört mintás növényi ornamentikával, felette két oroszlán koronát tart. Az oroszlánok mellső lábai növényszerű ágakba folytatódnak, ez tartja a koronát, alatta héber felirat:
  נר חנכה
  "Hanukka lángja"
 • 69.10.jpg

  Sárgaréz. Kanapé alakú menóra olajra. Hátlapján két ágaskodó oroszlán korsót tart. Fölötte valószínűleg később ráforrasztott hatágú csillagon gyertyatartó a szolgagyertya számára. Oldalain egy-egy oroszlán indák között.
 • 3_1_13.JPG

  Bronz. Oldalán Mózes és Áron alakja tartja a menórát. Padkája 8 körte alakú olajtartóból áll. Támlája áttört műves, leveles, oldalán egy-egy hatágú csillaggal. Középen koszorúban nagy medalion, felette hatágú csillaggal.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2