MILEV

Hanukai menóra

Item

muzeum_6_nap_2016_02_24-2042.jpg

Title

Hanukai menóra
Hanukkah lamp

Identifier

64.276

Description

A tekintélyes méretű (44 cm széles) ezüst hanukai menóra későampír vázácskáival, biedermeier rózsácskáival és kosárkáival, no meg az osztrák császári koronával a tetején első blikkre tipikus bécsi tárgy, megmutathatjuk vele a hanukai csoda mellett a ringstrassei gazdasági csodát is. Ha alaposabban utánajárunk, akkor meg még ennél is sokkal többet.
A szép menóra 1917-ben került a múzeum gyűjteményébe, amikor özv. Leiner Sámuelné elhunyt férje emlékére az összes zsidó tárgyú családi régiségét a múzeumnak ajándékozta. A menórával együtt érkezett egy ezüsttáblákba kötött ünnepi imakönyv, egy ezüst tokban lévő megilla, egy barhesztakaró, arannyal hímzett talit- és tfilin-zacskó, két spanyol-zsidó házassági szerződés, egy héber betűs véséssel díszített gyűrű, valamint az özvegy nagyapjának arcképe.
Leinerné, született Adutt Antónia a bécsi török-zsidó Adutt családból származott. A bécsi török-zsidó közösség gyökerei a 18. század első feléig, a Habsburg-Oszmán békekötések időszakáig vezethetőek vissza, amikor a török-zsidó kereskedők megtelepedését és szabad vallásgyakorlatát császári privilégium tette lehetővé.
A gazdaságilag megerősödött közösség 1887-ben építette fel mór stílusú zsinagógáját a Zirkusgasséban, melynek bejárati csarnokában az osztrák és az oszmán-török uralkodóház tagjainak portréit függesztették ki lojalitásuk kifejezéséül. Adutt Antónia első bécsi őse a még Konstantinápolyban 1774-ben született Adutt Leon volt, aki 1818-ban alapított kereskedelmi vállalkozást a császárvárosban. Leszármazottai közül Jacob szőnyegkereskedő lett, a Fleischmarkton volt üzlete, melyből több régi perzsa darabot a császári-királyi iparművészeti múzeumnak adott el, ezek ma is láthatóak a MAK gyűjteményében. Antónia 1879-ben ment nőül az újpesti enyv- és zselatingyáros Leiner Sámuelhez, akivel annak 1908-ban bekövetkezett haláláig élt a Duna soron lévő – feltehetően meglehetősen büdös – gyár melletti lakásukban. Az özvegy 1917-ben végrendelkezett, de értékes családi régiségeit – melyek a bécsi török-zsidó közösség történetéhez vezetnek minket – az akkor már közel két éve látogatható pesti zsidó múzeumnak ajándékozta.
A „nagylelkű ajándékot" a múzeum az Egyenlőség hasábjain köszönte meg, innen tudjuk, hogy a gyűjteményben 1066-ik tárgyként leltározott menóra milyen történeteket rejt, milyen környezetben használhatták akkor, amikor a kissé szokatlan tárgy még nem egy múzeumi, hanem egy bécsi szefárd zsidó család vitrinjében állt.

Coverage

Bécs

Date

1853

Provenance

Leiner Sámuelné ajándéka, 1917.
Eredeti leltári száma: 1066

Subject

Szefárdok Pesten

Is Referenced By

Materials

ezüst

Original Format

Ezüst. Áttörtműves. Íves hullámmal díszített oldalú, nyolc kerek mécsestartóval.
Táblájának közepén poncolt alapú, trébelt művű leveles koszorúban a két kőtábla az I-X-ig terjedő héber számokkal.Ettől kétoldalt áttört műves virágfüzér. Fent korona. Kétoldalt leveles fűzés. Két szélén díszváza. Bal oldalából a kilencedik mécsestartó nyúlik ki.

Physical Dimensions

Magasság: 21cm
Szélesség: 44 cm

Elhelyezés

Vitrin C/4

Bibliography

Egyenlőség 1917. június 2: 16.
Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti Múzeum adattára, 116. tétel
Tárgysorsok / Objects and Fates. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2017.

Exhibition history

Állandó kiállítás (1984-2016)
100 év – 100 tárgy (2016-2018)

Shop

Available for purchase on postcard

Tags

Citation

“Hanukai menóra,” MILEV, accessed June 14, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/29564.

Geolocation