MILEV

Browse Items (110 total)

 • 64_1413.jpg

  Jegyzőkönyv a magyarországi zsidók képviselőinek 1848. július 5-10 között tartott közgyűléséről, a jegyzőkönyv első oldalán a képviselők névsorával
 • XIX_329.jpg

  kis vászonba kötött jegyzetfüzet, benne az Ungarisch Brodban, 1878-ban írt leveleinek piszkozatai
 • IMG_5300.jpg
 • LAzarus_KAyserling.jpg
 • 64_1802.jpg

  Az 1849 július 28-án elfogadott zsidó emancipációs törvény falragaszának fénykép-másolata
 • schwablow.jpg

  A nyomtatvány a korabeli Magyarországról szóló ismeretek összefoglalását kísérelte meg. Megyénként írja le a természeti és gazdasági jellegzetességeket, a területen található hegyeket, folyókat, terményeket, a megyében lévő városokat, mezővárosokat. Megadja a megyében lakó nemzetiségeket, a házak és a lakosok számát. Ezt követően ismerteti a terület nevezetességeit, a zsidó és a magyar szempontból fontosakat is. Olvashatunk a pozsonyi és a bonyhádi jesivákról, a budai egyetemi nyomdáról – ahol ezt a táblát is nyomtatták! – valamint az óbudai zsinagógáról és mikvéről. Esztergomnál megemlíti, hogy ott született István király, Székesfehérvárnál hogy évszázadokon keresztül a koronázó város volt.
  A tábla jobb szélén a magyar történelem összefoglalása olvasható, a rómaiak korától I. Ferencig. A táblán követett közigazgatási beosztás alapján feltételezhető, hogy a pesti Király utcában élő Brill ismerhette Lipszky János 1808-ban latinul megjelent országleírását, s ennek adaptációjaként készítette el saját művét. Levéltárunk példányát Brill fia küldte az Ezredéves Kiállítás rendezőinek 1896-ban, akik ki ugyan nem állították, de a pesti hitközség levéltárában megőrizték.
 • 2019_40.jpg

  A bajai zsinagóga tulajdonosainak jegyzéke a zsinagóga alaprajzán ábrázolva / Names of the seat owners, displayed on the floorplan of the synagogue (Baja)
 • 64_1936.jpg
 • 2020_13.jpg

  Az 1809-es pozsonyi csata alkalmából írt ima szövege későbbi (20. század) kiadásban

  Az első világháborúban a Rumbachban újra elmondták
 • 64_1955.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2