MILEV

Ázriel Brill országleírása

Item

schwablow.jpg

Title

Ázriel Brill országleírása

Identifier

2020.29

Creator

Azriel Brill

Description

A nyomtatvány a korabeli Magyarországról szóló ismeretek összefoglalását kísérelte meg. Megyénként írja le a természeti és gazdasági jellegzetességeket, a területen található hegyeket, folyókat, terményeket, a megyében lévő városokat, mezővárosokat. Megadja a megyében lakó nemzetiségeket, a házak és a lakosok számát. Ezt követően ismerteti a terület nevezetességeit, a zsidó és a magyar szempontból fontosakat is. Olvashatunk a pozsonyi és a bonyhádi jesivákról, a budai egyetemi nyomdáról – ahol ezt a táblát is nyomtatták! – valamint az óbudai zsinagógáról és mikvéről. Esztergomnál megemlíti, hogy ott született István király, Székesfehérvárnál hogy évszázadokon keresztül a koronázó város volt.
A tábla jobb szélén a magyar történelem összefoglalása olvasható, a rómaiak korától I. Ferencig. A táblán követett közigazgatási beosztás alapján feltételezhető, hogy a pesti Király utcában élő Brill ismerhette Lipszky János 1808-ban latinul megjelent országleírását, s ennek adaptációjaként készítette el saját művét. Levéltárunk példányát Brill fia küldte az Ezredéves Kiállítás rendezőinek 1896-ban, akik ki ugyan nem állították, de a pesti hitközség levéltárában megőrizték.

Publisher

Egyetemi Nyomda

Coverage

Pest

Date

1821

Provenance

Vásárlás, 1912. Eredeti leltári száma: 228

Original Format

print, 71,5 x 52,5 cm

Restaurálás

Ars Alba Restaurátor Bt. Ferhrentheil Henriette

Elhelyezés

Állandó kiállításban
(L1_W1_02)

Bibliography

Egyenlőség 1895. május 10., 10. oldal
Löwinger Adolf: Brill Azriél. In: Magyar Zsidó Szemle, 1899. 272-278.
Hebräische Editionen der Universitätsdruckerei in Buda (Ofen). Zur Dreijahrhundertfeier der Budapester Universität. In: Judaica 11-12 Heft, August-September 1935. 10-13.
Dán Róbert: A Budai Egyetemi Nyomda hebraica bibliográfiája, 1814-1875. Budapest: 1960. Kézirat. 15. tétel
Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon 1780–1850. Budapest: Gondolat, 2005.48. tétel
Szakonyi Janka szakdolgozata kézirat, ELTE BTK 2012-2013
Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 20

Exhibition history

A Duna vizei mentén (2024-)

Citation

Azriel Brill , “Ázriel Brill országleírása,” MILEV, accessed June 24, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/27306.