MILEV

Browse Items (112 total)

 • 66_381.jpg
 • 66_281.jpg
 • 2020_11.jpg

  Felirata:
  "Mérő Rózsi testvérüknek és szavalóművészüknek szeretetük kifejezéséül a győri hitchabrutok egy fát ültetnek Erec Israelben."

  Mérő Rózsi (Fuchs Hermanné) Szergényben született, tisztviselő volt. Túlélte a holokausztot, az 1950-es években gyárban dolgozott. Az 1960-as évek végén halt meg.

 • IMGP1998.JPG

  Bánóczy József részére
  A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.

  Az oklevél középső részén magyarul héberül és németül áll a tagfelvétel szövege melyet jobbról és balról egy egy medaillonban a Hevra Kadisa tevékenységére utaló jelenteket látjuk. Bal oldalon halottaskocsi, körülötte a kalapos férfiak gyászmenete alatta szalagon héber felirat. "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén."
  Dániel 12:13
  A jobb oldalon látható kép egy beteget és családját meglátogató Hevra kadisa tagot ábrázol. A kép alatt szalagon ornamentális keretben héber biblia idézet:
  „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..”
  Királyok II. 20:5
  Az oklevél alsó részében a Király utcai Izraelita Kórháznak és a Pesti Izraelita Sínlők Házának litográfiája fog közre egy fakeretet utánzó medaillont, melyben az özvegynek és gyermekeinek visznek segély a Szentegylet tagjai. A kép alatt a következő idézet áll héberül:
  "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."
  Péld. 11:4
  Az oklevél felső harmadában középen a Hevra Kadisa pecsétjén is megjelenő kézfogást ábrázoló nyomatot láthatunk, mely alatt szalagon héber szöveg áll: Kegyelem és igazság találkozott
 • IMGP2015.JPG

  Az oklevél középső részén magyarul héberül és németül áll a tagfelvétel szövege melyet jobbról és balról egy egy medaillonban a Hevra Kadisára utaló jelentek ábrázolását látjuk. Bal oldalon halottaskocsi, körülötte a kalapos férfiak gyászmenete, mögötte épület, alatta szalagon héber felirat: „Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.” Dániel 12:13 A jobb oldalon látható kép egy beteget és családját meglátogató Hevra kadisa tagot ábrázol. A kép alatt szalagon ornamentális keretben héber felirat. „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..”Királyok II. 20:5. Az oklevél alsó részében a Király utcai Izraelita Kórháznak és a Pesti Izraelita Sínlök Házának litográfiája fog közre egy fakeretet utánzó medaillont, melyben az özvegynek és gyermekeinek visznek segély a Szentegylet tagjai. A kép alatt a következő idézet áll héberül: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."(Péld. 11:4) Az oklevél felső harmadában középen a Hevra Kadisa pecsétjén is megjelenő kézfogást ábrázoló nyomatot láthatunk, mely alatt szalagon héber szöveg áll: Kegyelem és igazság találkozott.
 • IMGP2017.JPG

  Spitzer Mór részére

  Az oklevél hármas tagolású, szövegét két oldalról egy-egy boltív határolja. A boltívek felett egy biblia idézet áll héberül, melyről az egylet a nevét kapta: "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt." (Móz. II. 20:8). A boltívek alatt héber betűs szövegek állnak, mintha egy paróchet részei lennének. Mindkét boltív tetején a mózesi kőtáblák, a talapzatuk között Dávid csillagos minta. az oszlopok lábainál egy-egy kőoroszlán ül. az oklevél bizonyos részei aranyozottan nyomtatottak.
  A jobb oldalon lévő boltív alá a következő szöveg van áll: "..az Úr adta néktek a szombatot.." (Móz. II. 16:29) A függönyön az első idézet így szól: "A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik a mit bevisznek, az kétannyi lesz.." (Móz. II. 16:5). A második idézet a következő: "Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek." ( Móz. II. 31:14), és az utolsó mondat magyarul így hangzik:"Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez.." (Móz. II. 31:17) A Bal oldali oszlopon a következő idézet szerepel tagoltan: "Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván." (Ésa. k. 58:13)
  Az oklevél szövegezése német, a szöveg felett Dávid csillagok és héber betűs szöveg, mely magyarul annyit tesz: "Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja" (Móz. II. 35:2). A középső szövegrész alatt Mózes és Áron fogja két oldalról a Kőtáblákat. (Mózes kezében bottal, fején a fénysugár-szarvakkal,Áron pedig a főpapi mellvértben és süvegben ábrázolt.)
 • 2018_46.jpg
 • 71_77.jpg
 • 90_32_borito.jpg
 • IMGP1961.JPG

  Mezei Mórnak

  Az oklevél keretét több kisebb kép adja, közöttük virágmotívumok, oszlopok, faragványok rajzai. Jobbról két szárnyas angyal tartja a magyar középcímert, alattuk az oszlopok lábainál egy-egy faragott oroszlán ül. Fejük felett az Árpád -ház címere. Oldalain lévő csonkolt oszlopokon szőlőtőke és róka ábrái. Bal oldalon sárkányölő Szent György képe, feje felett a keresztény királyi hatalmat jelképező címer. A kép két oldalán lévő csonkolt oszlopban különböző szimbólumok képei: kerék,caduceus,kalapács,címer. Az oklevél felső harmadában egy fiait vérével etető pelikán ábrája. Az oklevél alsó harmadában oroszlán és sárkány képe, mellette harsonát fújó angyal vezeti csatába a magyarokat, kezében babérkoszorú. Az oklevél jobb szélén oroszlán és griff alakja.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2