MILEV

Szombat És Ünnep Megtartása Egylet oklevele

Item

IMGP2017.JPG

Title

Szombat És Ünnep Megtartása Egylet oklevele

Identifier

71.33

Creator

J. Ulmann

Description

Spitzer Mór részére

Az oklevél hármas tagolású, szövegét két oldalról egy-egy boltív határolja. A boltívek felett egy biblia idézet áll héberül, melyről az egylet a nevét kapta: "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt." (Móz. II. 20:8). A boltívek alatt héber betűs szövegek állnak, mintha egy paróchet részei lennének. Mindkét boltív tetején a mózesi kőtáblák, a talapzatuk között Dávid csillagos minta. az oszlopok lábainál egy-egy kőoroszlán ül. az oklevél bizonyos részei aranyozottan nyomtatottak.
A jobb oldalon lévő boltív alá a következő szöveg van áll: "..az Úr adta néktek a szombatot.." (Móz. II. 16:29) A függönyön az első idézet így szól: "A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik a mit bevisznek, az kétannyi lesz.." (Móz. II. 16:5). A második idézet a következő: "Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek." ( Móz. II. 31:14), és az utolsó mondat magyarul így hangzik:"Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez.." (Móz. II. 31:17) A Bal oldali oszlopon a következő idézet szerepel tagoltan: "Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván." (Ésa. k. 58:13)
Az oklevél szövegezése német, a szöveg felett Dávid csillagok és héber betűs szöveg, mely magyarul annyit tesz: "Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja" (Móz. II. 35:2). A középső szövegrész alatt Mózes és Áron fogja két oldalról a Kőtáblákat. (Mózes kezében bottal, fején a fénysugár-szarvakkal,Áron pedig a főpapi mellvértben és süvegben ábrázolt.)

Coverage

Budapest, 1889.

Date

1889-11-25

Language

német, héber

Provenance

Szerdahelyi Józsa ajándéka, 1931.

Original Format

51,5 x 38.8 cm

Elhelyezés

D A3

Citation

J. Ulmann, “Szombat És Ünnep Megtartása Egylet oklevele,” MILEV, accessed June 23, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/165.