MILEV

Browse Items (21 total)

 • Á_CsaladiSirko_64.1963.JPG

  gypsum copy of an original kept in the Hungarian National Museum
 • sirko.jpg

  Görög felirat menórával
 • sirko1350.jpg

  A középkori zsidó temetőből került elő 1897-ben, ahonnan a vízivárosi zsidó temetőbe helyezték át. 1932-ben került be a múzeumba.

  A sírkő felirata:
  ....leánya...[nak] emléke [áldott], Újesztendőkor ment..... az [Éde]n kertjének életébe. [Legyen lelke] bekötve Sára, Rebeka, Ráchel és [Lea] lelkének kötelékébe. Ámen.

  בת ...ז[‘ל]...ר’ה’ אזיל... לחיי גן [עד]ן [תהא נפשה] צרורה
  בצרו[ר] נשמת ש’ר’ר’ו’[ל] אמן


 • sirko1640.jpg

  Előkerült 1932-ben.
  A sírkő felirata:
  [emléke áldott] Meghalt...napján A[darnak], az 1640. esztendőben, a kis időszámítás szerint.
  ז'ל] ונפט[ר?] ימים בא[דר] שנת ת' לפ'ק]
 • NatanbenGerson.jpg

  Előkerült a Buda, Dísz tér 4-5 sz. épületből 1910 körül.
  A sírkő felirata:
  Itt van eltemetve Nátán, fia R. Gersonnak, őrizze őt Szirtje és Megváltója. Meghalt Tisri 13-án az 1654. évben, a kis időszámítás szerint. 
  פה נקבר נתן בר גרשון יצו' ונפטר י'ג בתשרי שנת ת'ט'ו לפ'ק
 • 64_1961.jpg

  DÍsz tér 4-5 sz. épületből
  A sírkő felirata:
  R. Jehúda leánya. Meghalt Újesztendején az 1655. évnek, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 
  'בת ר' יהודא ונפטרת בר'ה' שנת ת'ט'ז לפ'ק ת'נ'צ'ב'ה
 • 64_1974.jpg

  Budai Várpalota építésénél került elő.
  Sírkő felirata:
  Itt van elrejtve Channa asszony, leánya R. Sámuelnek. Meghalt utónapján Peszáchnak, az 1671. esztendőben, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve [az élet kötelékébe].
  פה נטמנת מרת חנה בת ר' שמואל ונפטר באסרו חג של פסח שנת ת'ל'א' ל'פ'ק' ת'נ'צ' [ב'ה']
 • 64_1973.jpg

  A sírkő felirata:
  ....eltemettetett Támmuz 20. napján. Meg[halt] 16-án, az 1678. évben. 

  [נקברת]
  ב'ו כ תמוז והיא נפ[טרת] בט'ז שנת ת'ל'ח

 • 64_1972.jpg

  Előkerült 1910 körül a budai Dísz tér 4-5 sz. épületből.
  A sírkő felirata:
  Itt van eltemetve az istenfélő férfiú, R. Jehúda, fia R. Chájjim Szuszinak. Meghalt a 2. napján Ádárnak, az 1678. évben, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe.
  פה נקבר איש ירא אלוהים כ'ר יהודא ב'ר חיים סוסי ונפטר ב' ימים באדר שנת ת'ל'ח לפ'ק ת'נ'צ'ב'ה
 • 64_1971.jpg

  A Táncsics u 1. épületből került elő 1920 körül

  A sírkő felirata:

  [I]tt van elrejt[ve] az [egy]enes és hűsé[ges férfiú], a kellem[es csen]gettyű, nemde ő…, [fia] R. Dávidnak, a kán[tornak], emléke áldott, aki nevez[tetik]… [Meg]halt… na[p]ján Szivá[n] [hóna]pnak,…
   
  פ]ה נטמ[ן איש] [י]שר ונא[מן...] [פ]עמן נעי[ם...] הלא הוא...[בן] ר' דוד ח[זן] ז'ל המ[כ'...] [נפ]טר ביו[ם...] [לחוד]ש סיו[ן]

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2