MILEV

Browse Items (72 total)

 • 64_1532.jpg

  Sötétzöld bársony, vörös bársony tükörrel. A tükörben két csavart oszlop, köztük Dávid-csillagot tartó áldást osztókéz, oszlopokon két koronás oroszlán áll, zárt koronát tartanak. A koronából három zsinór indul, alatta két betű:
  כתר תורה) כת)= A Tóra koronája
  Alatta egy kohanita áldást osztó kéz, és felirat az adományozó nevével:
  זאת הפרכת
  נתנו במתנה
  הקצין המרומם
  הרר
  מאיר ב''ה ייהודא קליין
  הכהן זל עז הצנועה מרת לאה תי'
  לבהכ הגדולה פה קק פעסטה
  Adományozta tisztelettel Meir Jehuda Klein és az ő alázatos felesége Lea asszony.
  A tükör körül ornamentális díszítés, alatta egy sor héber szöveg:
  לפרט בה תברכו את בני ישראל
  Legyenek áldottak Izrael fiai
  Újabb ornamentális keret fut körbe, lent újabb felirat:
  נעשה עי קלמן גרינוואלד
  Készítette: Grünwald Kálmán

  A drapéria sötétzöld bársony, szélén ornamentális motívumok.Középen két szarvas a kőtáblát tartja, két oldalon örökmécsesek, a többi felületen szórtan Dávid -csillagok.
  Felirata:
  ועשית כפרת
  זהב טהור
  "Engesztelésül színaranyból készítsd"

 • 64_1552.jpg

  A tóraszekrény és a zsinagógai tér elválasztását díszes tóraszekrény függöny biztosítja. A tárgy héber neve, a parokhet először az első szentély leírásában tűnik fel, ahol a Szentek Szentjét és a templomteret választotta el. A Második Szentély függönyeit Josephus Flavius leírása szerint szüzek hímezték a Szentély szomszédságában.
  A zsinagógák tóraszekrény függönyei a Szentélyre emlékeztetnek. A liturgia Jeruzsálemre, a Szentélyre emlékeztető részeinél a közösség kelet, Jeruzsálem, azaz a függöny felé fordulva imádkozik.
  A legkorábbi fennmaradt tóraszekrény függönyök díszítése a bibliai Szentély építészeti részleteit idézi, és minden elemnek szimbolikus jelentése van. A kettős csavart oszlopok a Szentély előtti két oszlop, Jákin és Boáz megidézői. Az oszlopokra szőlőinda tekeredik, tetejükön vázában virágcsokor látható. A korona a királyok koronáira hasonlít, de a Tórával kapcsolatos tárgyakon a Tóra koronája kifejezésre emlékeztet. A Misna Pirké Avot fejezetében olvasunk a Tóra, a papság és a királyság koronájáról. A Tóra koronája keter tora kifejezés minden tórával kapcsolatos tárgy jellemző dísze írásban is és vizuálisan megjelenítve is. A korona mellett olvashatjuk a parokhet készíttetőinek nevét: Holitsch Zekil és neje, Bella. Az adományozás éve a két oszlop tetején álló váza mellett látható: a héber betűk számértéke az 5502–es zsinagógai évnek, azaz 1742-nek felel meg.
  A parokhetnek jellegzetes, hét karélyos felső drapériája van. A drapéria hagyományos neve kaporet, mely elnevezés a hajdani tízparancsolat tábláit tartó láda aranyból öntött fedelére utal. A 18. századi kaporetek textilből készülnek, karélyaikban a Szentély egy–egy berendezési tárgyának hímzett képével. A héber olvasási iránynak megfelelően, jobbról balra haladva ezek a következők: Áron főpapi fejdísze, a tizenkét áldozati kenyér asztala, egy rézedény, a tízparancsolat kőtáblái, a füstölő oltár, a nagy arany menóra és Áron főpapi mellvértje, az efód. A kaporet két végén szárnyakat idéző díszek, kerubszárnyak láthatók. A bibliai szövegeket és azok zsidó kommentárjait ismerők számára ez Isten közvetlen jelenlétére utalt, hiszen a hagyomány szerint Isten szelleme a kerubszárnyak közül szól Izrael fiaihoz.
  A gazdagon díszített tóraszekrény–függöny jellegzetes példánya a tizennyolcadik században Közép-Európában készült parokheteknek. Ezeket – a zsidó szertartási tárgyak többségétől eltérően – jobbára zsidó férfiak készítették gazdag házaspárok megrendelésére.
  A parokhet eredetileg az óbudai zsinagóga berendezéséhez tartozott. 1896-ban szerepelt azon a kiállításon, melyet a honfoglalás ezredik évfordulójára rendezett millenniumi ünnepségsorozat keretében rendeztek. A kiállításon a zsidó szertartási tárgyakat a többi felekezet kegytárgyai között mutatták be, ami ott és akkor a zsidó vallás elismerését, befogadását is jelentette.
  A tóraszekrény függöny az Óbudai Zsidó Múzeum gyűjteményéből 1945 után került jelenlegi helyére.

  Felül a drapéria részben a pajzsokban a Szentély berendezési tárgyai találhatók. Jobbról balra haladva:
  Arany mellvért- Szent az Örökkévalónak, Asztal, Réz mosdó, Áldozati oltár, Arany menóra, Efód.
  A függönyön, a korona körül jobb oldalon: Ajándékozta a vezető Zékel úr, fia az elpihent Simon Holitsch-nek áldás emlékére!-

  Bal oldalon: És hitvese Bella úrnő, leánya a vezető Wolf Abelesz-nek, -áldás emlékére!
 • 909_64_1542.JPG

  Festett vászon. Tetején cakkos, piros-fekete betűkből álló szöveggel díszített drapéria. Leveles ágas keret. Közepén vörös betűs héber szöveg. Az egész takaró egyébként fekete betűs felirattal borított.
  Felirata: ברוך (Áldás) -kezdetű, a körülmetélés alkalmával a Mohel által elmondandó áldás és ima szövege.
 • 64_732.JPG

  Vörös függöny, zöld bársony tükörre, rajta fémszállal hímzett felirat.
  זנעיבהחורים
  חדבחדקפאי
  ש''ת''ק''ס''ד לפק
  5564 /1804
 • 64_1100.jpg

  Fehérmintás , vörös szövet.Felső részén kék anyagból hímzéssel díszített, stilizált oroszlánok között ugyancsak applikált korona, benne héber betűk. Drapéria utánzata hét háromszögben végződik. A tükör sötétkék szövet, sárga, hímzett héber felirattal:
  כתר תורה) כתר)= A Tóra koronája
  זה שער ל'' צדיקים ''באו בו
  זאת הפרכת המסך
  נדבהה בישוב באבאם
  האשה החשובה מדת
  בריינדל בתהחבר ר'
  גדליהו ז''ל נגמר ונעשה
  בששנת תריח לפק
  "Ez a kapu az Örökkévalóé, igazak lépjenek be! (:Hállél:)
  Ezt a függönyt ajándékozta Babam (Tab?) községben az érdemes Breindl asszony, leánya R Gedáljahunak . Áldás emlékére- a 618-ik (1858) évben
 • 64_1103.JPG

  Hímzett selyemripsz. Fehér selyemripsz, fém tresz szalaggal keretezve. Hímzett korona, héber felirat és szétszórtan hímzett csillagok.
  Felirata:
  כתר תורה) כתר) = A Tóra koronája
  ז''נ
  לחברת קאנקארריא
  בהר דוב גערא
  לזכרון אבותיו
  ר' משה דוב וא שתו רבקה ע''ה
  עתר לפק
  Ráv Dov Gera apja, Ráv Mose Dov és felesége Rivka emlékére.
  670-ben a kis időszámítás szerint.
  (5670=1910)
 • 64_1104.jpg

  Bordó selyembrokát, zöld tükörrel, arany tresz szalaggal keretezve, ezüst hímzett felirattal. Felirata:
  ז''נ
  האשה שרל אשת
  ה פנחסובה
  זלמן ליבנר
  לחחברה אנשי...
  רקק אובן ישן
  בשנ תקצח
  לפק
  Zalman Lébner felesége, Pinchasova emlékére
  595-ben a kis időszámítás szerint
  (5595=1835)
 • 64_1232.jpg

  Kék brokát aranyhímzéssel. Felül korona és két héber betű.
  כתר תורה) כתר)=A Tóra koronája
  A korona alatt bársonyból applikált kettős kőtábla a parancsolatok kezdő szavaival.
  A kőtáblától jobbra és balra, valamint alatta két hímzett egymást fogó emberi kéz. Alul kohanita korsó és mosdótál.
 • 64_1427.JPG

  Tarka, virágos brokát. Tükre keskeny, tresz szalaggal keretezve. A tükör világoskék, hosszában négy csipke szalaggal applikált. Ezüst színű anyagból ugyancsak applikált korona és két héber betű:
  כתר תורה) כתר) = A Tóra koronája
 • 64_1459.jpg

  Hímzett bársony. Zöld és bordó , arany hímzéssel. A bordó bársony függöny gazdag és részben aranyozott hímzéssel borított. Zöld bársony tükre sima, alul középen négy sornyi sárga fonállal hímzett szöveg :
  "A Chevra Kadisának adományozta Mose Fall és Cirl úrnő az 578-ik évben."( 5578=1818)
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2