MILEV

Hevra emléklap

Item

35a.jpg

Title

Hevra emléklap

Identifier

64.1199

Description

A hevra kadisa halottak körüli szolgálatait mutatja be lépésről lépésre a gyöngyösi hevra kadisa 1800-ban készített emléklapja. A pergamen lap közepén a hevra kadisa elöljáróinak nevét megörökítő versike olvasható, körülötte pedig tizenkét kis képen a halál és a temetés képeit láthatjuk. A képeket a héber olvasási iránynak megfelelően jobbról balra kell követnünk, a jobb felső sarokból indulva, az óramutató járásával ellentétesen.
A felső három képen a betegség jeleneteit láthatjuk: a megbetegedett ember ágyban fekszik, majd az orvos látogatása, és a beteg felépülésének jelenetei következnek.
A baloldali képsor legfelső képén újra ágyban fekvő beteget ábrázoltak, mellette a korszak jellegzetes zsidó viseletében álló férfiak: a hevra kadisa tagjai meglátogatják a beteget, és együtt imádkoznak, amint arra a jobboldali férfi kezében lévő imakönyv utal. Az alatta lévő képen a halál beköszöntét láthatjuk, amint arra a képaláírás is utal. A következő képen két kalapos férfialak a korabeli gyakorlatnak megfelelően a halottat leteszi a földre, majd a következő képen ábrázolt módon imádkoznak mellette. A lepellel letakart halott fejénél gyertya ég, mellette virraszt és imádkozik a szentegylet egy tagja. Az alsó középső képen a halott rituális mosdatása, a tahara jelentét láthatjuk: egy férfi áll a fejénél, egy a lábánál és egy köztük, és tiszta gyolcsokkal mossák a halott tetemét. Következik a fehér gyolcsból készült halotti ruhába öltöztetett halott koporsóba helyezése. A jobboldali képsoron az alsó képen láthatjuk, hogy a hevra kadisa tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük a szentegylet egyik tagja kezében perselyt tartva halad. Az utolsó két kép vizuális bizonyítéka egy régi, a 19. században megszűntetett temetkezési gyakorlatnak: a halottat kiemelik a koporsóból, és amint az utolsó képen látható, koporsó nélkül, pusztán a halotti ruhában helyezik a sírba. Ezt az ősi szokást a modernizálódó államok azon közegészségügyi rendszabályai szüntették meg, melyek előírták a koporsós temetést.
A kép közepén, a versek alatt a Messiás előhírnöke látható lóháton, s a kép jobb szélén pedig a messiás eljövetele utánra ígért feltámadás: a sírkövek mellett a földből halotti ruhában előbukkanó alakok.
Az emléklap gyűjteménybe kerülésének módja és ideje jelenleg nem ismert.

Coverage

Gyöngyös

Date

1800

Provenance

A gyöngyösi Hevra Kadisa ajándéka, 1914. Eredeti leltári száma: 494

Original Format

pergamen, tinta, vízfesték

Physical Dimensions

60 x 62,5 cm

Elhelyezés

Állandó kiállításban

Bibliography

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 219. tétel
Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 73

Exhibition history

Állandó kiállítás (1984-2016)
100 év – 100 tárgy (2016-2018)
Tamid: [mindig, ismétlődően visszatérően, állandóan] (2017-állandó)

Citation

“Hevra emléklap,” MILEV, accessed June 24, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/28554.

Geolocation