MILEV

Temetési kellékek, hevra felszerelés / Burial equipment

Title

Temetési kellékek, hevra felszerelés / Burial equipment

Collection Items

 • 35a.jpg

  A hevra kadisa halottak körüli szolgálatait mutatja be lépésről lépésre a gyöngyösi hevra kadisa 1800-ban készített emléklapja. A pergamen lap közepén a hevra kadisa elöljáróinak nevét megörökítő versike olvasható, körülötte pedig tizenkét kis képen a halál és a temetés képeit láthatjuk. A képeket a héber olvasási iránynak megfelelően jobbról balra kell követnünk, a jobb felső sarokból indulva, az óramutató járásával ellentétesen.
  A felső három képen a betegség jeleneteit láthatjuk: a megbetegedett ember ágyban fekszik, majd az orvos látogatása, és a beteg felépülésének jelenetei következnek.
  A baloldali képsor legfelső képén újra ágyban fekvő beteget ábrázoltak, mellette a korszak jellegzetes zsidó viseletében álló férfiak: a hevra kadisa tagjai meglátogatják a beteget, és együtt imádkoznak, amint arra a jobboldali férfi kezében lévő imakönyv utal. Az alatta lévő képen a halál beköszöntét láthatjuk, amint arra a képaláírás is utal. A következő képen két kalapos férfialak a korabeli gyakorlatnak megfelelően a halottat leteszi a földre, majd a következő képen ábrázolt módon imádkoznak mellette. A lepellel letakart halott fejénél gyertya ég, mellette virraszt és imádkozik a szentegylet egy tagja. Az alsó középső képen a halott rituális mosdatása, a tahara jelentét láthatjuk: egy férfi áll a fejénél, egy a lábánál és egy köztük, és tiszta gyolcsokkal mossák a halott tetemét. Következik a fehér gyolcsból készült halotti ruhába öltöztetett halott koporsóba helyezése. A jobboldali képsoron az alsó képen láthatjuk, hogy a hevra kadisa tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük a szentegylet egyik tagja kezében perselyt tartva halad. Az utolsó két kép vizuális bizonyítéka egy régi, a 19. században megszűntetett temetkezési gyakorlatnak: a halottat kiemelik a koporsóból, és amint az utolsó képen látható, koporsó nélkül, pusztán a halotti ruhában helyezik a sírba. Ezt az ősi szokást a modernizálódó államok azon közegészségügyi rendszabályai szüntették meg, melyek előírták a koporsós temetést.
  A kép közepén, a versek alatt a Messiás előhírnöke látható lóháton, s a kép jobb szélén pedig a messiás eljövetele utánra ígért feltámadás: a sírkövek mellett a földből halotti ruhában előbukkanó alakok.
  Az emléklap gyűjteménybe kerülésének módja és ideje jelenleg nem ismert.
 • 64_515m.JPG
 • 64_1198.jpg

  két farúdra szögezett pergamen imatábla
 • 2022_26.jpg

  Felirata / Inscription:

  ז'נבה איצק כץ לחק שנת תקמו לפק

  (Icik Katz ajándéka a Hevra Kadisának, 1786 // Donated by Itzik Katz, 1786)

Collection Tree