Muzeális könyvek / Antique books

Dublin Core

Title

Muzeális könyvek / Antique books

Description

Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:

1701 előtt megjelent nyomtatványok
1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok

http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm

Collection Items

Széfer ruáh hén
A gyűjteményben lévő legkorábbi héber nyomtatvány kiváló példája a zsidó eszmék, könyvek, közösségek migrációjának, és a mindeközben fenntartott kapcsolatrendszernek. A könyv maga Majmonidész Tévelygők útmutatója című művének fordításához készült…

Imakönyv Prayerbook 
A német területekről indult zsidó felvilágosodás (haszkala) egyik törekvése volt, hogy a zsidó szent iratokat és imákat nemzeti nyelvekre fordítsák a társadalomba integrálódni szándékozó, világias műveltséggel rendelkező zsidók számára.…

Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora
A Biblia első magyar fordítását zsidó használatra Bloch Móric jelentette meg 1840-ben. Bloch Móric 1815-ben született, fiatal korában hagyományos zsidó oktatásban részesült, de emellett a világi tudományokkal is megismerkedett. Tanult görögül és…

Széfer Maharam Minc
A cenzúra hivatalt a római katolikus egyház zsinati határozatai vezették be a 12. században azzal a szándékkal, hogy kiszűrjék a katolikus tanításokkal ellentétes tartalmakat. Az Osztrák Császárságban az állami cenzúra a 18. század végén jelent meg,…

Haggada
1779-ben Mária Terézia kizárólagos jogot adott az akkor még Nagyszombatban működő Egyetemi Nyomdának a keleti nyelvű könyvek kiadására. Megfelelő betűkészlet hiányában az első héber nyomtatvány csak évtizedekkel később (1814-ben), a nyomda Budára…

Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre First Hungarian Jewish calendar and almanac for the 1848 leap year
A Magyarító Egylet kiadásában megjelent évkönyv Chorin Áron és Löw LIpót portréjával

Szeder kinot leTisa beAv
magyar fordítással,

Zsidó kördal
nyolc oldalas nyomtatvány Heilprin Mihály
View all 47 items

Collection Tree