MILEV

Szombatos imakönyvek / Sabbatarian prayerbooks

Title

Szombatos imakönyvek / Sabbatarian prayerbooks

Description

A székely szombatos közösség eredete a 16–17. századig vezethető vissza, amikor székely magyarok egy kis csoportja a reformáció során követni kezdte azokat a bibliai eredetű vallási előírásokat, amelyeket a kereszténység eltörölt. Bözödújfalusi közösségük 1867-ben halahikusan is áttért a zsidó hitre, és prozelita hitközséget alapítottak. A zsidó hitet elfogadó székelyek történetét elsőként Kohn Sámuel Dohány utcai rabbi írta meg 1896-ban. A közösség osztozott a zsidóság sorsában, 1944-ben tagjaikat Auschwitzba deportálták. Régi imakönyveiket – amelyek a zsidó imák és áldások szinte szó szerinti magyar fordításait tartalmazzák, és a magyar nyelv 16. századi állapotát őrzik – a háború után, 1946-ban juttatta el a gyűjteménynek Fischer Kornél.

The origins of the Szekler Sabbatarians can be traced back to the 16th and 17th centuries, when, during the Reformation era, a small group of Hungarian Szeklers started to observe the biblical rules that had been abolished by Christianity. In 1867 their community in Bözödújfalu made a Halachic conversion to Judaism, and founded a Proselyte community. The history of the Szeklers accepting the Jewish faith was first written by Sámuel Kohn, rabbi of the Dohány street Synagogue in 1896. The community had to share the fate of the Jews and in 1944 they were deported to Auschwitz. Their old prayer books, which contain the almost literal Hungarian translation of the Jewish prayers and blessings and preserve the 16th century status of the Hungarian language, were sent to the collection by Kornél Fischer.

Collection Items

Collection Tree