Ómerszámláló könyvecske / Copperplate Omer Counting Booklet

Dublin Core

Title

Ómerszámláló könyvecske / Copperplate Omer Counting Booklet

Identifier

64.627

Description

Illusztrációk / Illustrations:
Címlap: Áron balra a füstölővel, Mózes jobbra a kőtáblákkal
Title page: Aaron with censer on the right, Moses with the stone tablets on the left
1b: Az Énekek énekének szövege mikrográfiával / Text of Song of Songs in micrographics
3b: Bibliai versekből kialakított menóra / Menorah shaped out of the text of Biblical verses
17a: Ruth könyve mikrográfiával / Book of Ruth in micrographics.
A többi lapon növény-, állat- és angyalábrák
The rest of the pages are decorated with pictures of vegetation, animals and angels.

Creator

Marcus Donath

Coverage

Nyitra

Date

1834

Provenance

Eredetileg Jakob Hirsché volt, Dr. Kálmán Ödön jászberényi rabbi ajándékozta 1914-ben a Zsidó Múzeumnak. ERedeti leltári száma: 444. 
Originally belonged to Jakob Hirsch. Dr. Ödön Kálmán, rabbi in Jászberény, donated in 1914. Original inv. nr.: 444

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 207. tétel

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 72

Toronyi, Zsuzsanna: Markus Donath / Mordecai Sofer Stam of Nitra. In: Emile, Schrijver Eds. Windows on Jewish Worlds. Essays in Honor of William Gross, Collector of Judaica. Amsterdam, Netherlands : Walburg Pers, (2019) pp. 246-271.

Document Item Type Metadata

Text

Az ómerszámlálás rendje
Order of counting Omer

Original Format

17 papírlap, korabeli barna kötés
17 sheets of paper, contemporary brown leather binding
10 x 6 cm

Restaurálás

Az NKA támogatásának segítségével az Ars Alba Restaurátor Bt (Fehrentheil Henriette) restaurálta 2017-ben.
Restaurálási dokumentáció