MILEV

Szédertál Seder plate

Item

64_427.jpg
2_1_5.JPG

Title

Szédertál 
Seder plate

Identifier

64.427

Description

Ónmázas majolika. Korongozott, magas tűzű színezéssel festett. Peremén négy ovális és négy stilizált szív alakú medallionban bibliai képek, a szív alakzatban bibliai alakok.

4 alak: Mózes, Áron, Dávid és Salamon 2 jelenet: Józsefet eladják testvérei, Izsák megáldja Jákobot (szó szerint a felirat: A hang Jákob hangja....)
The four figures are Moses, Aaron, David, and Solomon.
One of the two scenes depicts Joseph being sold by his brothers, the other one shows Isaac blessing Jacob (the inscription says: The voice is Jacob's...) 

Date

ráírva: 1654, de a készítés dátuma: 1900 k.
1654 is written for the date but the it is around 1900

Language

Héber
Hebrew

Provenance

Ajándék, eredeti leltári száma: 4308

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 118

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 17.

Is Referenced By

B.C. Roth: Jewish Art, 342
Vivian B. Mann: Forging Judaica...

Materials

Fajansz - Ónmázas majolika, korongolt, magastűzű színezéssel festett

Faience

Physical Dimensions

Átmérő: 47 cm 
Diameter: 47 cm

Text


וימכרו את יוסף=Józsefet eladják
משה=Mózes a táblákkal
אהרן=Áron főpapi díszben
דוד=Dávid a hárfával
שלמה=Salamon királyi öltözetben
כי בחפזון=Mert sietve.. (vonultak ki)

הללויח
הללו עברי יי הללו את שם יי
"Dicsőítsétek I-stent, Ö-való szolgái kezdetű 118-ik zsoltár teljes szövege

A széder mozzanatai: 
קדש ורחץ כרפס יחץ - מגיד רחצה - מוציא מצה - מרור כרך - שלחן עורך - צפון ברך -הלל-נירצה
לכבוד

Citation

“Szédertál Seder plate,” MILEV, accessed June 23, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/29802.