MILEV

Kunmadarasi zsinagóga alapító okirata

Item

IMG_20240607_134400.jpg

Title

Kunmadarasi zsinagóga alapító okirata

Identifier

2019.52
X-54

Coverage

Date

1941

Provenance

a kunmadarasi zsidó hitközség ajándéka, 1958

References

Tárgysorsok / Objects and Fates. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2017.

Original Format

kézirat
21 x 33,5 cm lapok

Text

Papírra vettettek ezen sorok az 1941–ik évben, az Európát pusztító tűzvész második esztendejében. Minden gonoszságok elszabadulásának, minden isteni jó megpróbáltatásának idején.
Európa zsidósága évtizede szenvedi a Németországból elindult rettenetes zsidóüldözést, amely gát nélkül csap át Magyarországra is. 1938–ban megszületik az első zsidótörvény és egy csapásra megszűnteti az 1867–ben törvényesített egyenjogúságot. Az első törvényt elégtelennek találva, alig félévvel később másodikat hoznak és ez már alapjaiban rendíti meg a magyarországi zsidóságot.
Az 1939. IV törvénycikk, mint egy iszonyatos ekevas, egyre mélyebbre vonja a barázdákat a zsidó homlokokon és a felszakadó rögök sápadt zsidó sorsokat gyűrnek maguk alá. Jaj, milyen termést hozhatnak az anyáink könnyeitől ragyogó barázdák? Teremjetek csak szomorú zsidó homlokok, szépséges csodáknak kell születni onnan, ahová Anyák vettették el könnyeiket!
1941 van, évek óta álljuk a földrengést, a gonosz pusztítást. Kegyetlen csapások suhognak fejünk körül, szakadékokat nyitnak a percek lábaink előtt. Néha egy vakolatdarabka lehull, sorainkból kidől egy testvérünk. A vakolatot, ha kis darab is, visszaragasztjuk, roskadozó testvérüket erősebb karunkba vesszük.
Néha egy vakolatdarabka lehull… 1941. március 18–án a kunmadarasi zsidótemplom összedőlt. A majdnem évszázados falak vénülő szemei könnybe lábadtak a zsidó szomorúságtól és a könnyektől áztatott falak nem bírták tovább: 1941–ben egy romhalmaz tövében könyörgünk Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez, irgalmazna meg a pusztulás küszöbén… Őseink istene meghallgatja a mi könyörgésünket, mert erőt ad nekünk a harchoz a gonoszság ellen.
A vakolatot, ha kis darab is, visszaragasztjuk… A mi templomunk csak kis mészdarab a nagy zsidó szentély falán, de a szentélyből nem szabad elpusztulnia még oly kis darabkának sem. Mikorra a mi vétkeinket kiengesztelő szent nap eljön, új, tiszta falak között tartjuk Isten elé megtisztult lelkünket. Mert épségben él bennünk most is az összedőlt templom és mi tovább akarunk élni az újjáépített templomban.
1941 van, madarasi zsidók templomot építünk az Úristen dicsőségére, meztelen verítékes vállainkra az első és második zsidótörvény korbácsütéseinek durva …

Elhelyezés

ÜFB 32

Citation

“Kunmadarasi zsinagóga alapító okirata,” MILEV, accessed June 23, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/29602.