MILEV

Bábaoklevél Kohn Katalin részére

Item

babaoklevel.JPG

Title

Bábaoklevél Kohn Katalin részére

Identifier

2018.7.

Creator

Magyar Királyi Egyetem, Orvosi KAr

Description

Amíg a nők otthon szültek, fontos feladatot kaptak a szakképzett segítők, a bábák. A bábaság volt az első államilag felügyelt, oktatott és fizetett, elismert női foglalkozás. Az 1770-es évektől létező, egyetemek tanfolyamain történő bábaképzésben való részvételt II. József 1787-es rendelete tette lehetővé zsidó nők számára. Az 19. század végére az összes bábák negyede zsidó volt. A zsidó asszonyok általában ragaszkodtak a zsidó bábához, mert így elkerülhették a bábakeresztséget, azaz a gyermek erőszakos elkeresztelését. A bábák gyakran közreműködtek a körülmetéléseknél is, biztosítva a szakszerű egészségügyi felügyeletet.

Coverage

Pest

Date

1840-07-29

Provenance

Kohn Arnoldné ajándéka, 1918. Eredeti leltári száma: 1193

Original Format

pergamen, tinta, kézírás
60 x 45 cm, függő pecséttel

Text

Mi Praeses Dékán és orvosi kar ama híres és nevezetes pesti magyar királyi universitásban ezennel nyilván megismerjük és Mindeneknek tudtokra adjuk, hogy Kohn Katalin huszonhét esztendős, zsidó hitű, tekintetes nemes Veszprém Vármegye Pápa mezővárosából származott, a kiszabott tudományok megtanulása után, a Felség által rendelt szoros próbatételt a Bába mesterségből kiállotta, hogy ezen mesterség szabad gyakorlására hatalmat nyerjen. Ő ezernyolcszáz negyvenedik esztendei július huszonnyolcadik napján, a szoros vizsgálás alkalmával megszerzett ügyességének és tulajdonává tett tudományának olly bizonyságát adta, hogy a kérdő Urak az Ő feleleteivel mindnyájan megelégednének. Azért Mi Őtet a Felségtől reánk bízott hatalom szerént alkalmatos és tapasztalt Bábának ismérjük, kinyilatkoztatjuk, és megerősítjük, és pedig úgy, hogy őtet kiki olyannak ismerni tartozzék, és Ő mindenütt, nem csak a Magyar Országban és a hozzá kapcsolt tartományokban, hanem az Ausztriai Birodalom egyéb részeiben is, a Bécsi és Prágai Universitásokban megismért Bábákkal az ő mesterségét egyenlő jussal gyakorolhassa, úgy mindazonáltal, hogy a Mi Orvosi Karunk előtt letett esküvéséhez magát alkalmaztassa. Ezek megerősítésére az említett Kohn Katalin Bábának kiadtuk ezen Orvosi Kar nagy petsétjével ékesített és a Dékán s Notarius saját aláírásukkal megerősített Diplomát. Költ Pesten, Julius hó huszonkilencedik napján, ezernyolcszáz negyvenedik esztendőben.

Citation

Magyar Királyi Egyetem, Orvosi KAr , “Bábaoklevél Kohn Katalin részére,” MILEV, accessed February 29, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/28519.