MILEV

Héber nyelv elemi tankönyve

Item

50_ballagi1.jpg
50_ballagibeliv.jpg

Title

Héber nyelv elemi tankönyve

Identifier

64.1293

Creator

Ballagi Mór

Description

Bloch Móric Bibliafordításainak megjelenése után 1843-ban áttért az evangélikus, majd a református vallásra, és nevét Ballagira magyarosította. 1855-ben kinevezték a Református Theológiai Akadémia tanárává, ahol Szentírás tudományt és bibliai héber nyelvet tanított. Oktató munkájának segítésére, tanítványai számára héber nyelvtankönyvet állított össze, melyet Prágában, a tekintélyes Landau nyomdában nyomtattak, jóllehet még működött a bibliafordításait nyomtató Egyetemi Nyomda.
„Hogy hibáktól lehetőleg tiszta héber szöveget adhassak, mire e munkánál természetesen legfőbb tekintettel kellett lennem, művem nyomtatását zsidó nyomdában, Prágában kellett eszközölnöm, hol is a szedők magyarul nem tudván, magyar revisor nem lévén, a magyarban itt-ott könnyen kiigazítható hibák maradtak, amiért ezennel bocsánatot kérek.” – írta Ballagi könyve végén.

Publisher

Eggenberger Ferdinánd

Coverage

Prága

Date

1856

Language

Hebrew, Hungarian

References

Strbik Andrea: Héber nyelvtanok MAgyarországon. A MAgyarországon kiadott, magyar szerzők által írt vagy magyar nyelvű héber nyelvtanok bibkiográfiája (1635-1995). Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Osiris Kiadó, 1999. 23.

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 50

Original Format

printed paper, paper binding, 12,5 x 19 cm, 196 pages

Collection

Citation

Ballagi Mór , “Héber nyelv elemi tankönyve,” MILEV, accessed July 25, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/27451.

Item Relations

Item: Imakönyv 
Prayerbook 
dcterms:relation This Item
Item: Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora dcterms:relation This Item

Geolocation