MILEV

A pesti Hevra Kadisa tagfelvételi oklevele Deutsch Árminnak

Item

IMGP2002.JPG

Title

A pesti Hevra Kadisa tagfelvételi oklevele Deutsch Árminnak

Identifier

HU HJA 71.76

Description

A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.

Az oklevél középeső mezőjében a tagfelvétel szövegét olvashatjuk magyarul és héberül. Ezt veszi körül egy rendkívül díszes keret, melynek baloldalán egy bibliai időket idéző zsánerkép látható: Szegény özvegyasszony pénzt és ételt kap. A kép alatt héber betűkkel felirat áll: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."
Péld. k. 11:4
A képtől jobbra a háttérben láthatjuk a ( épületét) és a ( épületét) ami felett egy pálmaágakkal és szalagokkal díszített medaillonban a Kozma utcai zsidó temető litográfiáját találjuk. A keret alatt szalagon héber felirat: "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén" Dániel k. 12:13.
A kép felső egyharmadában jobb oldalon a Hevra Kadisa minden oklevelén megjelenő kézfogás litográfiája, díszes keretben elhelyezve, alatta a héber felirat áll: Kegyelem és igazság találkozott.
Mellette egy orvosi vizit litográfiája és annak felirata látható: „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..” Királyok II. 20:5
Az oklevél bal felső sarkában kis cedaka persely áll héber betűs idézettel keretezve. Péld. k. 10:2
"....az igazság pedig megszabadít a halálból"Coverage

Pest 1897

Date

1897

Language

magyar, héber

Source

Hungarian Jewish Archives

Rights

Hungarian Jewish Archives

Citation

“A pesti Hevra Kadisa tagfelvételi oklevele Deutsch Árminnak,” MILEV, accessed July 25, 2024, https://collections.milev.hu/items/show/148.

Geolocation