MILEV

Browse Items (167 total)

 • 2002_194_1a.JPG
 • 64_586a.JPG

  Ezüst. Két olajág között a Törvénytáblák a parancsolatok kezdő szavaival. fölötte koszorúszalag vésett felirattal.
  Hátlapja klasszikus jellegű, babérkoszorús mellportré, körben latin felirat: Franciscvs idg Avstriae Imperator
 • 64_585a.JPG

  Ezüst. Kör alakú, recés szélű, mindkét oldala díszítetlen. Sok apró betűs héber felirat olvasható rajta:
  תפילת הדרך = Tfilát Haderk (Úti ima)
 • 64_578a.JPG
 • 64_986a.JPG

  Felirat az érme hátoldalán: Részlet a Tízparancsolatból (Mózes2. 20.3 Ne legyen más istened rajtam kívül!)

  לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני

  Inscription on the back: Taken from the Ten Commandments (You shall have no other gods before me.)
 • 64_977_1a.JPG

  Dr I.N. Mannheimer (1796-1872) bécsi rabbi mellképe ornátusában. Felirata: Dr. I.N. Mannheimer Prediger der Israelitat Gemeinde In Wien.
  Másik oldal: Zum Siebzigstein Geburtstage, majd héber felirat:
  בשרתי צדק בקהל רב
  רבה שפתי לא אכלא
  יהוה אתה ידעת
 • K637.jpg
 • 2_2_3.JPG

  A lengyel eredetű tóraszekrény–függöny díszét a keret mind a négy oldalán megjelenő felirat jelenti. A betűk ezüstlemezből kivágott, a szárakon kis csomókkal díszített betűk, az a típus, amelyet a hímzett kézimunkáknál alkalmaztak ebben az időszakban. A szöveg a tóraszekrény–függöny ajándékozóit és az alkalmat rögzíti: Jákob fia Izsák Taubes, és neje Bella Jakab fiúk születése alkalmából ajándékozták a közösségnek 1830–ban. A gyermek születése mellett a házaspár megemlékezik Bella szüleiről is: Emlékezzen az Örökkévaló Menkes Jakabra és nejére, Jettire, akiknek lelki üdvéért ajándékozta vejük és leányuk. Érdekessége a tárgynak, hogy két olyan rövidítés látható rajta, amely máshol teljesen általános és megszokott, de tóraszekrény függönyökön nem. Egyik az újszülött fiú nevét követően a tórapólyák szövege: „az Örökkévaló növelje fel a Tórához, a huppához és a jó tettek végrehajtásához, amen, szela”, másik pedig az elhunytak nevét a sírköveken követő rövidítés: „legyen lelke bekötve az örök élet kötelébe”. (1Sám 25:29)
 • 64_336.jpg

  Ezüst. Ovális szelence, nyolc osztású. Tetején körben vésett héber felirat.
  Fémjelzése 1744.
  Felirata 1846-ból:
  Grünholz Mózes és neje Dverl ajándéka a 606. (1846) évben.
 • 2_1_6.JPG
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2