MILEV

Browse Items (167 total)

 • MOHELKÉS.JPG

  Nyolcoldalas hengeres nyelén vésett leveles indák és héber betűs feliratok váltakoznak. Rozettás gombos végződésén: "Krausz Fülöp a levita" felirattal. Azon kívül a körülmetélésre való paranccsal:
  וביום השמיני ימול
  בשר ערלתו
  "A nyolcadik napon metéltessék körül" ;
  רוממות אל בגרונם
  וחרב פיפיות בידם
  לעשות נקמה בגוים
  valamint a 149. zsoltár 6. és 7. versével és a kis időszámítás szerinti 626. évvel (1866). Ez nem azonos a készítés évével.
 • 15934364026291945939655.jpg

  Porcelán. Kerek, két aranyozott füllel.Fenekén két koncentrikus arany kör, majd stilizált arany virág girland. Ezen belül két lila sávban a peszah áldozat ábrázolása és felirat:
  פסה-מצה-מרור
  Második körben:
  וזכרת כי עבד היית
  בארץ מצרים על כן אנכ'
  מצוך לעשות היום
  "Emlékezzél, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában, ezért parancsolom, hogy ezt cselekedd a mai napon!" Mózes V. könyve, 15. f. 15.v.
 • 64_404.jpg

  Ezüst. Fent félkörös négyszögidomú. Trébelt művű. Peremén álló levelek sorakoznak egymás mellé. Ezen belül fonott levéldíszes keret. Belsejében trébelt nagy leveles díszek között fonott levéldíszes négyszögű mező vésett héber felirattal.

  1702-ben készült József, Simon fia és neje Chaja, valamint gyermekük Ábrahám ajándékaként
 • 64_390.jpg

  Ezüst. Fent félkaréjos négyszög idomú, hullámos peremmel Belső mezeje poncolt indákkalékített, valamint két nagy virágszál között négyszöges mezővel ékes. Rajta felirat:
  שנת=Szombat
  Alatta vésve:
  ז''נ האלף ה'רר דוד
  עם אשתו כ'מהור
  יהודא ליב
  "Ezt ajándékozta a kiváló Dávid és felesége, Juda Léb lánya"
  Fent ötszirmú trébelt nagy virág.
 • 64_387.jpg

  Ezüst. Fent félkörös négyszög idomú. Trébelt művű. Belsejében hat nagy trébelt virággal ékített. Közepén hatszögű, hosszúkás mezőben vésett
  שבת =Szombat
  felirattal.
  Felső részén vésett leveles díszek között ovális mezőben:
  ז''נ
  הר''ר וואלף בן הר''ר 'הושע
  שם אשתו מרת שרה
  ב'ה'ר'ר' מאייר ז'צ'ל'
  Készíttették Volf, Józsua fia és neje Sára, Majer lánya
 • 64_770.jpg

  Tüll és atlasz. Két részből áll. Egyik fele többször toldott zöld atlasz,-ez bélelt,-másik fele hímzett kettős tüll.
 • 64_1583.jpg

  Felirata:
  כתר תורה) כת)=A Tóra Koronája
  זנ האלוסף הר''ר מאיר בן מי יהודה פרנס
  עבוד נשמת אשתו הצנוע
  מסערקי בת המנוה הר''ר
  שמשון זיל שנת תקלא לפק
  A hős rabbi, Meir ben Jehuda Frensz emlékére készíttette felesége, a megboldogult áldott emlékű rabbi Simon leánya 531-ben(1771) a kis időszámítás szerint.
 • 20170911_121946[1].jpg

  Fehér alapon színes virágú brokát, fehér atlasz tükör, felette két hexagram és szalagból kivarrt korona. Ajándékozta Zanwil és neje Hana

  A tükre fölött korona, két oldalán Dávid csillag, alatta héber betűk: כתר תורה) כת) Tóra koronája
 • 64_429.jpg
 • muzeum_2017_aprilis_5-17252.jpg

  Kerek, hengeres testű. Alul és felül fehér sávokban felületén festett díszítések. Ezek között széles vörös sávban héber felirat aranyozott betűkkel:
  הג הפסח
  "Peszahra"
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2