MILEV

Browse Items (167 total)

 • 64.1531.jpg

  Selyembrokát, bársony, hímzett.
  Körbe virágokkal, indákkal kihímzett selyembrokát, tükre barna bársony. Ezen felül, két hímzett , héber szöveg. A tükör alatt, két, egymás alatti, rátett Dávid-csillag.
  A függöny, a tükör alatt három mezőre osztott, a felsőben és alsóban szalagból rávarrt Dávid-csillag. Eredetileg, valószínűleg ugyancsak rátett munkával az első mezőben virág, a másodikban két madár, a harmadikban két oroszlán volt, ezeknek csak a nyoma látszik.
  Felirata:
  כתר תורה) כת)= A Tóra koronája
  נ''י חר''ר הרש ז''צ ב''ה אלחנן ליב
  ז''ל מק''ב וזוגתו מ' אסתר ז''ת
  במ' זעלקי מק''ק ברעזניץ
  בשנת תקנ''ג לפ''ק

  Ajándékozta Hirsch úr, fia Elchánán Léb-nek-áldás emlékére-!-Kattenbergből és neje Eszter, lánya Zelkinek Bresnitzből az 553-ik (1793) évben a kis időszámítás szerint.
 • 65_1572.jpg
 • 65_1571.jpg

  "szurkált" papír kép
 • 64_1534nagy.jpg

  Selyembrokát, hímzett bársony, szélein arany tresz szalaggal keretezve.Virágos, eredetileg világos selyembrokát, sima függöny. Fakó vörös bársony tükrét ugyancsak textil szalag keretezi. Felül a tükrön hímzett babérkoszorúban héber felirat, a tetején koronával. Alatta soksoros héber felirat:

  כ'ת
  שייך
  לחברא מנחם אבלים
  נעשה
  ע'י אלו'ק גבאים
  בשנת
  תקפו
  לפ'ק

  A Tóra koronája
  Tulajdona
  A Gyászolók Vigasztalói Egyletének
  (Chevra Mönachém Avélim)
  Készítették
  a vezetők és gondnokok
  az 586-ik (1826) évben a kis időszámítás szerint

 • 64_1533.jpg

  Hímzett selyem, ráerősített cakkos drapériával, melynek paszománypánttal keretezett tükrében két héber szó van. A függöny tükre is paszománypánttal keretezett, hat sornyi héber szöveg, a sorok alatt hasonló pántokkal.
  Felirata:
  קדש לט''
  ז''נ א''ת מ' פרומיט
  אשת ב''ה מיכאל
  הרש רושיטשקא
  מסלאפ לזכרון
  נשמתה כ''ה אב
  ת רא לפ''ק
  Szent az Ö-valónak!
  Ajándékozta a derék Frumet asszony, Michael Hirsch Ruzicska neje Slap-ból-lelke emlékére Áv hó 25-én a 601-ik (1841) évben a kis időszámítás szerint.
 • ltszn_Ujvidek.jpg

  Az Allgemeine Illustrierte Judenzeitung melléklete
 • 66_134.jpg
 • 64_1089.jpg

  Vörösréz. Gazdagon díszített. Középen széles és felfelé keskenyedő oszlopon Mózes alakja a két kőtáblával. Tőle balra és jobbra oszlop. Balra függöny alatt lángoló oltár és Áron alakja. Mögötte nagy oszlop nyúlik fel. Mózes alakja körül héber betűk. Mózestől jobbra térdelő, kardot fogó angyal. Alsó félkörében sűrűn egyiptomi alakok, állatok és nagy tömeg. Felül Mózes alakjából jobbra és balra egy-egy angyal alak. Peremén hullámos koszorúk között pontokból álló fríz fut körbe. AMúzeum régi iratai szerint pidjon habén tál.
 • MOHELKÉS.JPG

  Nyolcoldalas hengeres nyelén vésett leveles indák és héber betűs feliratok váltakoznak. Rozettás gombos végződésén: "Krausz Fülöp a levita" felirattal. Azon kívül a körülmetélésre való paranccsal:
  וביום השמיני ימול
  בשר ערלתו
  "A nyolcadik napon metéltessék körül" ;
  רוממות אל בגרונם
  וחרב פיפיות בידם
  לעשות נקמה בגוים
  valamint a 149. zsoltár 6. és 7. versével és a kis időszámítás szerinti 626. évvel (1866). Ez nem azonos a készítés évével.
 • 15934364026291945939655.jpg

  Porcelán. Kerek, két aranyozott füllel.Fenekén két koncentrikus arany kör, majd stilizált arany virág girland. Ezen belül két lila sávban a peszah áldozat ábrázolása és felirat:
  פסה-מצה-מרור
  Második körben:
  וזכרת כי עבד היית
  בארץ מצרים על כן אנכ'
  מצוך לעשות היום
  "Emlékezzél, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában, ezért parancsolom, hogy ezt cselekedd a mai napon!" Mózes V. könyve, 15. f. 15.v.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2