MILEV

Browse Items (13 total)

 • 82_12.jpg

  "Testvéred ne hagyd el kottája" és tájékoztató az adományozásról
 • OMZSA.jpg

  Az OMZSA iratai közül
  lásd: http://archives.milev.hu/index.php/omzsa-iratai;isad
 • 65_944.jpg

  OMZSA = Országos Magyar Zsidó Segítő Akció
  "Testvéredet ne hagyd el!" a rászoruló zsidók megsegítése

  OMZSA iratait lásd: http://archives.milev.hu/index.php/omzsa-iratai;isad
 • 64_920.JPG

  Bronz. Ribáry Géza (1889-1942)az Országos Magyar Zsidó Segítő Alap /OMZSA/ alapítójának mellképe. Alatta: Ribáry Géza Aetatis 50.
 • 82_95.jpg
 • muzeum_6_nap_2016_02_24-2267.jpg  Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció (OMZSA) 1939-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a zsidótörvények miatt segélyezésre szoruló tömegek ellátásához szükséges anyagi fedezetet előteremtse. Az OMZSA számára jelentősebb összeget adományozók kapták meg az Örkényi Strasser István által tervezett bronzplakettet, az „áldozatos kötelességteljesítés ércbevésett dokumentumát”. Az érem egyik oldalán egy nő és egy gyermek alakja mellett az OMZSA jelmondata: „Testvéredet ne hagyd el!” olvasható, másik oldalán pedig az OMZSA jelvénye és a donációra utaló szöveg: „Ezen érem tulajdonosa teljesítette kötelességét az OMZSA-val szemben.” A plakettet a fiatal szobrászművész, Örkényi Strasser István (1911–1944) készítette, akinek szépen induló pályáját 1941-től a munkaszolgálat szakította félbe. Századát 1944. október 11-én a kiskunhalasi pályaudvaron lemészárolták. A plakettet a csepeli acélművek
  alapítójának fia, báró csepeli Weiss Alfonz ajándékozta a múzeumnak, aki a leggazdagabb magyar zsidó család tagjaként támogatta rászoruló hittestvéreit.

  OMZSA tevékenységéről, iratait lásd: http://archives.milev.hu/index.php/omzsa-iratai;isad
 • 17a.jpg

  Pészach ünnepe történelmi gyökerű vallási ünnep, melynek során az egyiptomi szabadulásra, a történelmi néppé, szabad néppé válásra emlékeznek a zsidó közösségekben. Az ünnepet a rituális étkezéssel szertartásossá tett szédereste vezeti be, melynek során felolvassák a haggadát.
  A Haggada tartalmazza az egyiptomi kivonulás történetét, az ünnepi szokásokat, imákat, s egyben a szédereste szertartáskönyve is.
  A haggada szó szerint elbeszélést jelent, s arra a bibliai parancsra utal, amely a zsidó nép kötelességévé teszi a kivonulás történetének generációról generációra való továbbörökítését. Írásba foglalása, szerkesztése ugyanarra az időszakra tehető, amikor a judaizmus többi, korábban csak szóban továbbörökített hagyományát is lejegyezték, az időszámításunk szerinti 3–6. század közötti időszakban.
  A szöveget gyakran kísérik illusztrációk, melyek vizuális kommentárként jelennek meg az ősi szöveg mellett. Képi világuk a zsidó nép szabadulásának bibliai történetét aktualizálták minden korszakban.
  Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 1939-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a zsidótörvények miatt segélyezésre szoruló tömegek ellátásához a megfelelő anyagi alapot előteremtse. A Haggadát 1942-ben jelentették meg, „hogy az egyiptomi rabszolgaságból való csodás kiszabadulás példájával hasson a jelen nemzedékre.” A bevezető szöveget az OMZSA vezetője, Ribáry Géza írta, a héber szöveget Kohn Zoltán rabbi fordította és magyarázta. A szertartás során énekelt részeket Szabolcsi Bence kottamellékletével közölték. A haggada hagyományos tartalmát Munkácsi Ernőnek, a Zsidó Múzeum elnökének az illusztrált haggadákról szóló művészettörténeti tanulmánya egészítette ki.
  A Haggada feketével és pirossal nyomtatott díszítése ókori egyiptomi minták felhasználásával, Göndör Bertalan tervei szerint készült. A héber szövegek nyomtatásához a Jeruzsálemben
  1930-ban megjelent Nahum Lipschitz – féle haggada kiadás betűtípusát választották.
  Az 1940-es években Munkácsi Ernő és Ribáry Géza is vezető szerepet töltöttek be a Zsidó Múzeumban, így a kiadványból több példány is található a gyűjteményben.
 • OMZSA1940_emléklap.jpg
 • héber_címlap.jpg
 • Ameno.gif

  A képet megnyitva, bepillantást nyerhetünk a kétszínnyomás rejtelmeibe:
  Először a fekete nyomat készül el, majd ezután a színes nyomatot viszik a papírra, a képen a sárga szín az úgynevezett kísérőszín.

  Az OMZSA Haggada szép ábrái legtöbbször sárga és vörös díszítő színnel készültek. Vannak azonban olyan illusztrációk is, amelyek már három színű nyomással készültek.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2