MILEV

Browse Items (112 total)

 • Az oklevél barna műbőr kötésben van. A címlap kerete képkeretszerűen domborodik, közepén bordó bársonyon egy ovális címer, rajta Schulp Géza díszes monogramja. A kereten körben meander fut végig. A belső borító bordó szövettel bevont keménypapír. Az oklevél kézzel festett, díszes keretben áll, a keret két oldalán a magyar címer és Budapest város címere. A felső harmadban szakállas férfi arcképe áll. Az alsó harmadban a Caritas Jótékonysági Egylet felirata három Dávid csillaggal, körülötte díszes rózsák és indák. A következő oldalon egy levél szól Schulp Gézának, szövegét díszes keret határolja, felső harmadában puttók és girland keretezi a megszólítást. A szöveg díszes iniciáléval kezdődik. A további oldalakon az aláírások találhatóak.
 • 131633452_1799148363586738_1590949632250470314_n (1).png

  A bajai Casino Egylet dísztaggá választó oklevele Löw Lipót részére
 • P1060549.jpg
 • IMGP1984.JPG

  Goldziher Ignác részére

  A díszoklevél keretét hármas boltív adja, a középső boltív alatt Mózes képe a kettős kőtáblával, fejéből "szarvként" sugárzó fény árad. Feje felett a tetragramma, alatta latin felirat: Az egyetértés a kis dolgokat növeli. A kép alatt héber betűkkel egy biblia idézet áll: "Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére." ( Péld.17:17)
  Az oklevél bal oldalán lévő boltív alatt az oklevél szövege áll magyarul, jobb oldalán pedig németül. A magyar szövegrész felett szárnyas puttók tartják a magyar középcímert. (A címer hátterében a társországok címerei fel vannak cserélve az eredetihez képest) A német felirat felett is angyalok tartanak egy Budapest város címert.
  Az alsó harmadban négy kerek medaillonban Beneficientia, Justitia, Concordia, Fraternitas képei, körülöttük szárnyas angyalok. A medaillonok között bibliai idézetek magyarul, héberül és németül. ( Zak.7:9 és Ézs. 41:6)
 • IMGP2062.JPG

  Lőw Lipót részére

  Az oklevél keretét több kisebb medaillonban és boltív-szerű keretben álló kép litográfiája adja. A nyomat felső harmadának első képén egy koedukált tantermet látunk, ahol fiatal tanár oktatja diákjait. A kép alatt héber betűs felirat. Mellette középen Mózes képe áll, kezében tartja a kőtáblákat és a botot. fejéből "szarvként" sugárzik a fény. Feje felett a boltíven héber betűs felirat. A következő képen végzős gyermekek babérkoszorút nyújtanak át idős tanítójuknak. A kép alatt héber betűs felirat szalagon.
  A képeket alul a tanításra utaló tárgyak grafikája köti össze: könyv, vonalzó, földgömb balról, jobbról pedig nyitott könyv, benne héber betűs idézet: "Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél.." ( Péld. 3:1) A képeket felül balról egy magyar címer jobbról pedig Pest város címere határolja. Az oklevél bal oldali keretét három kisebb kép adja. az elsőn Maimonidesz portréja alatta szalagon héber betűs idézet művéből. Alatta Pestalozzi portréja áll, mellette szalagon idézet tőle. Közöttük a Dohány utcai zsinagóga látképe, alatta héber betűs felirat Máté evangéliumából (21:16)
  Az oklevél bal oldalán Moses Mendelsohn portréja alatta szalagon idézet tőle. Alatta Gróf Széchényi István portréja, mellette idézet tőle. A két kép között egy angyal oszt adományt egy arra rászorulónak, alatta szalagon héber betűs felirat.
  "Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr." (Zsolt. 41:2)
 • 2021_12.jpg
 • 66_382.jpg
 • IMGP1976.JPG

  Lőw Lipót részére

  Az oklevél szövege hatalmas boltív alatt helyezkedik el, oldalait egy-egy korinthoszi oszlopfős oszlop határolja. Az oklevél német nyelven íródott, jobb felső sarkában héber betűs idézettel. (Zsol.41:2) Az alsó harmadban a pecsétet két nőalak fogja közre az egyik kezében tálka és pénzes zacskó. A másik nőalak karján gyermek ül.
 • IMGP2038.JPG

  Az oklevél két oldalán húzódó keretben egy-egy medaillonban a Hevra Kadisára utaló képeket láthatunk. Az elsőben egy cedaka perselyt olajbogyó-koszorúban, a másodikban pedig a Hevra Kadisa épületét. Mindkettő alatt díszes táblákon héber feliratok találhatóak. Az oklevél felső középső részén egy kézfogást ábrázoló kép található, mely szintén olajágakkal van körülvéve. A két kéz felett egy Dávid csillag helyezkedik el ornamentális keretben, melyben héber felirat látható. A képet két oldalról héber idézet fogja közre. Az oklevél szövege héberül és magyarul íródott.
  Löwinger Adolf részére
 • KZSSB_Lederer.jpg

  díszes festett keretben tintával írt szöveg, Szabolcsi Lajos, Hevesi Simon és Schuster? aláírásával
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2