MILEV

Browse Items (21 total)

 • 64_1961.jpg

  DÍsz tér 4-5 sz. épületből
  A sírkő felirata:
  R. Jehúda leánya. Meghalt Újesztendején az 1655. évnek, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 
  'בת ר' יהודא ונפטרת בר'ה' שנת ת'ט'ז לפ'ק ת'נ'צ'ב'ה
 • sirko.jpg

  Görög felirat menórával
 • barokk3.jpg

  Héber felirat:
  פנ 
  איש ישר 
  וכשר ירא אלהים 
  וחרד לשמוע 

  ...באמונה
  ..... כה חיים
  בה מרדכי וו
  זל ויצא נשמתו
  בשט ...... יום א
  כב אייר ונקבר ביום
  ג כד אייר תקךב ל


 • berlhazan.jpg

  Héber felirat: 
  פנ אין זה כי אם בית אלהים…. לפק בערל חזן
 • Cirl.jpg

  Az egykori Laktanya utcai zsidó temetőből az Óbudai Zsidó Múzeumba helyezték át 1934-ben.
  Újrafaragott zsidó sírkő, másik oldala római kori sírkő 

  Felirat: 

  Itt nyugszik a hajadon Cirl, Baruch Abliz leánya, elul 15-én 5531 évben. Lelke fogadtassék be az örök élet kötelékébe
  פט
  הילדה צירל
  בת ה[..] ברוך
  אבליז טו אלול
  תקלא
  תנצבה
 • Á_CsaladiSirko_64.1963.JPG

  gypsum copy of an original kept in the Hungarian National Museum
 • 64_1971.jpg

  A Táncsics u 1. épületből került elő 1920 körül

  A sírkő felirata:

  [I]tt van elrejt[ve] az [egy]enes és hűsé[ges férfiú], a kellem[es csen]gettyű, nemde ő…, [fia] R. Dávidnak, a kán[tornak], emléke áldott, aki nevez[tetik]… [Meg]halt… na[p]ján Szivá[n] [hóna]pnak,…
   
  פ]ה נטמ[ן איש] [י]שר ונא[מן...] [פ]עמן נעי[ם...] הלא הוא...[בן] ר' דוד ח[זן] ז'ל המ[כ'...] [נפ]טר ביו[ם...] [לחוד]ש סיו[ן]

 • DEbora.jpg

  Vízivárosi zsidó temetőből
  A sírkő felirata: Itt van eltemetve R. Chábib, fia R.
  פה נקבר מ'ר חביב ב'ר
 • 64_1974.jpg

  Budai Várpalota építésénél került elő.
  Sírkő felirata:
  Itt van elrejtve Channa asszony, leánya R. Sámuelnek. Meghalt utónapján Peszáchnak, az 1671. esztendőben, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve [az élet kötelékébe].
  פה נטמנת מרת חנה בת ר' שמואל ונפטר באסרו חג של פסח שנת ת'ל'א' ל'פ'ק' ת'נ'צ' [ב'ה']
 • 64_1969.jpg

  Hess András tér 2. épületből
  A sírkő felirata: Itt van elrejtve a hűséges férfiú, az istenfélő, a tanult Izsák, emléke áldott, fia a mi tanítónknak és rabbinknak,
  פה נטמן איש נאמון ירא אלוהים החבר יצחק זיל בן מהור[ר]
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2