MILEV

Browse Items (400 total)

 • 2018_35a.jpg

  Az 1840. május 1-i tűzvész leírása és a károk enyhítésére gyűjtött adományok jegyzéke.
  Belekötött rézmetszettel a tűzvészről:
  rajzolta: Mayer F. Pesten,
  Schmidt János (Pest) litográfiája
 • 64_2325.jpg

  Oklevél (ezüstérem) adományozásáról
 • IMGP2015.JPG

  Az oklevél középső részén magyarul héberül és németül áll a tagfelvétel szövege melyet jobbról és balról egy egy medaillonban a Hevra Kadisára utaló jelentek ábrázolását látjuk. Bal oldalon halottaskocsi, körülötte a kalapos férfiak gyászmenete, mögötte épület, alatta szalagon héber felirat: „Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.” Dániel 12:13 A jobb oldalon látható kép egy beteget és családját meglátogató Hevra kadisa tagot ábrázol. A kép alatt szalagon ornamentális keretben héber felirat. „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..”Királyok II. 20:5. Az oklevél alsó részében a Király utcai Izraelita Kórháznak és a Pesti Izraelita Sínlök Házának litográfiája fog közre egy fakeretet utánzó medaillont, melyben az özvegynek és gyermekeinek visznek segély a Szentegylet tagjai. A kép alatt a következő idézet áll héberül: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."(Péld. 11:4) Az oklevél felső harmadában középen a Hevra Kadisa pecsétjén is megjelenő kézfogást ábrázoló nyomatot láthatunk, mely alatt szalagon héber szöveg áll: Kegyelem és igazság találkozott.
 • 72_134_page-0001.jpg
 • 6.JPG

  Az oklevél szövegét körben héber betűs szövegek keretezik. Az oklevél szövege magyarul és héberül íródott.
 • IMGP1984.JPG

  Goldziher Ignác részére

  A díszoklevél keretét hármas boltív adja, a középső boltív alatt Mózes képe a kettős kőtáblával, fejéből "szarvként" sugárzó fény árad. Feje felett a tetragramma, alatta latin felirat: Az egyetértés a kis dolgokat növeli. A kép alatt héber betűkkel egy biblia idézet áll: "Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére." ( Péld.17:17)
  Az oklevél bal oldalán lévő boltív alatt az oklevél szövege áll magyarul, jobb oldalán pedig németül. A magyar szövegrész felett szárnyas puttók tartják a magyar középcímert. (A címer hátterében a társországok címerei fel vannak cserélve az eredetihez képest) A német felirat felett is angyalok tartanak egy Budapest város címert.
  Az alsó harmadban négy kerek medaillonban Beneficientia, Justitia, Concordia, Fraternitas képei, körülöttük szárnyas angyalok. A medaillonok között bibliai idézetek magyarul, héberül és németül. ( Zak.7:9 és Ézs. 41:6)
 • 71_32.jpg
 • 71_25.jpg
 • 64_2003.jpg
 • 80_51.jpg

  Ludwig Förster terve, nem a megvalósult állapot!
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2