Ketuba-gyűjtemény / Ketubot

Dublin Core

Title

Ketuba-gyűjtemény / Ketubot

Description

A zsidó házasság megkötésének egyik vallásjogi feltétele a két tanú aláírásával hitelesített ketuba, azaz a házasságlevél nyilvános felolvasása.
A ketuba szövege a talmudi időktől változatlan, csak a házasuló felek neveit, azok apjának neveit és a dátumot kell minden esetben beleírni. A ketuba nyelve a Második Szentély korszakában általánosan beszélt arámi.
A ketuba – ellentétben például a nagyon szigorú szabályok szerint készített, meghatározott formák szerint elkészített válólevéllel – szabadon díszíthető. Díszített 11. századi házasságlevél töredéke előkerült a kairói geniza anyagában is, de a díszes pergamen ketubák készítésének fénykora a koraújkori Itáliában, szefárd zsidók körében volt.

Collection Items

Ketuba
A hagyományos itáliai ketuba-formát követi Abraham ben Zalman és Leona bat Chajim Falco 1680-ban, Veronában készült házassági szerződése. A kettős kapu alakban írt hagyományos szöveget gazdag barokk mintázat és a zodiákus jegyek keretezik. A…

Házasságlevél - Ketuba Marriage Contract - Ketubah
A ketuba díszítését természetesen befolyásolta a helyi zsidóságot körülvevő kultúra. Ez a ketuba a gazdag művészi örökségre nyitott itáliai zsidóságot tükrözi. A szöveges mező feletti félkörben áldások és bibliai verseket láthatunk, ahol a sorok…

Ketuba
Három virágdíszes oszlop között kettős boltív alatt található a szövegmező, felette középen és a két sarokban egy-egy szárnyas, koronát viselő angyalfej látható. A boltívek feletti és alatti mezőt rengeteg állat és növény díszíti. Körben a szokásos…

Ketuba
A szövegmezőt két oszlop és a rajtuk nyugvó boltöv szegélyezi. Három oldalról körben a zodiákus kör jegyei, a négy sarokban a négy évszakot szimbolizáló figurák, alul középen a vőlegény és a menyasszony. Felette rokokó vonalvezetésű színes növényi…

Ketuba
A szöveg körül virágfüzéres oszlopon timpanon, benne gyümölccsökkel teli kosár, felette korona, benne felirat, emlékezés Jeruzsálemre. A díszes keret növényi ornamentikával. Alul két részre osztott címer: Várfalon ágaskodó oroszlán és pálmáta mászó…

Ketuba magánszerződéssel
Ez a ketuba a címertől eltekintve minden formai ábrázolást nélkülöz. Megelégszik a szöveget körbetáncoló indamotívumokkal. A szövegmezőt két oszlop és a felette levő boltöv határolja. Körülötte kartusokban bibliai idézetek és virágok. Körben széles…

Ketuba
Gazdag növényi ornamentikával díszített, keretben timpanonos portikusz a szövegmező körül, a keretben bibliai mondások. Felül koronás címerben egy bástya (Di Castro). A vőlegény neve: Sabtai ben Abraham (orvos) Di Castro, a menyasszony Ráchel bat…

Házassági szerződés (Ketuba)  Marriage contract (Ketubah)
A szövegmező egyszerű, álló téglalap alakú keretben, körülötte a zodiákus kör jegyei, és sűrűn elhelyezett különálló virágok.
Bár az ősi keleti hitből átvett csillagjegyek ábrázolását a zsidóság az ókortól kezdve használta, később a Misna (szóbeli…

Ketuba Ketubah
A házassági szerződés szövegét általában egy kapu foglalja keretbe. Ezek a kapuk a nyomtatott könyvek címlapjairól voltak ismerhetőek, amely egy új könyv kezdete és egy új életszakasz eleje közötti párhuzamot fejezhette ki. Olykor – más ketubákon- a…

Ketuba
"A szövegmező két egyenes záródású portikusz. Az oszlopokon márványutánzatú festés, felette jókívánságok.
A felső széles mezőben inda és virágdíszítés, a két szélén egy-egy madár. A vőlegény Jacob ben Samuel Piniuto, a menyasszony Esther bat Isac…
View all 18 items

Collection Tree