MILEV

Ketuba-gyűjtemény / Ketubot

Title

Ketuba-gyűjtemény / Ketubot

Description

A zsidó házasság megkötésének egyik vallásjogi feltétele a két tanú aláírásával hitelesített ketuba, azaz a házasságlevél nyilvános felolvasása.
A ketuba szövege a talmudi időktől változatlan, csak a házasuló felek neveit, azok apjának neveit és a dátumot kell minden esetben beleírni. A ketuba nyelve a Második Szentély korszakában általánosan beszélt arámi.
A ketuba – ellentétben például a nagyon szigorú szabályok szerint készített, meghatározott formák szerint elkészített válólevéllel – szabadon díszíthető. Díszített 11. századi házasságlevél töredéke előkerült a kairói geniza anyagában is, de a díszes pergamen ketubák készítésének fénykora a koraújkori Itáliában, szefárd zsidók körében volt.

Collection Items

 • 33.jpg

  A hagyományos itáliai ketuba-formát követi Abraham ben Zalman és Leona bat Chajim Falco 1680-ban, Veronában készült házassági szerződése. A kettős kapu alakban írt hagyományos szöveget gazdag barokk mintázat és a zodiákus jegyek keretezik. A csillagjegyek szimbólumai követik az általánosan elterjedt gyakorlatot, de értelmezésükben a zsidó hagyomány is szerepet kap, például az ikrek csillagjegyét Jakob és Ézsau jegyének tekintették.
  A ketuba felső harmadában egy két mezőre osztott ovális címerpajzs egyik mezőjében levita jelvények, a másikban sólymok, mely a menyasszony családnevére: Falco utal. A címert övező hat medaillonban a 128. zsoltár verseinek vizuális értelmezése látható: „boldog, aki féli az örökkévalót, aki útjaiban jár! kezeid szerzeményét midőn eszed, boldog vagy és jó dolgod van. Feleséged akár a gyümölcstermő szőlőtő házad belsejében, gyermekeid akár az olajfacsemeték körülötte asztalodnak. Íme bizony így áldatik meg a férfi, aki féli az Örökkévalót! Áldjon meg téged az Örökkévaló Cionból és nézd Jeruzsálem jólétét élted minden napjaiban, és láss gyermekeket gyermekeidtől. Béke Izraelre!”
  A díszes házasságlevél a zsidó múzeum elsőként megszerzett tárgya volt, melyet 1910-ben, pénzadományokból vásároltak.

  Vőlegény: Abraham ben Zalman, menyasszony: Leona bat Chajim Falco

  Tanúk: Mordechaj ben Samuel Chajim Bassan orvos és David Chajim ben Simon
 • 64_1251.jpg

  A ketuba díszítését természetesen befolyásolta a helyi zsidóságot körülvevő kultúra. Ez a ketuba a gazdag művészi örökségre nyitott itáliai zsidóságot tükrözi. A szöveges mező feletti félkörben áldások és bibliai verseket láthatunk, ahol a sorok koncentrikus félkörben követik a félköríves záródás vonalát. A házasságlevél tetején négy szárnyas puttószerű figura, feltehetően angyalok, koronát hoznak, ketten harsonát fújnak közben, a másik kettő pedig koszorút is tart a kezében. A gazdagon díszített ketuba felső részén lévő jeleneteket építészeti elemek választják el egymástól. A felső mezőben elegáns korabeli öltözékben lévő férfit és nőt láthatunk. Körülöttük piaci jelenetek, mintha az esküvő előkészületei lennének. A képkockák, ha a házasulandókat mutatják, akkor az is feltételezhető, hogy a jó férj és jó feleség pédázatait látjuk.
  Az alsó mezőkben folytatódnak a cselekvés mozzanatai: két lovast fogadnak a háziak; egy szolgáló bort enged egy kancsóba a hordóból. A mindkét oldalon megjelenő virágcsokor alatt újra láthatjuk az elegáns férfit és nőt ugyanabban a ruhában, ahogy fent is ábrázolták őket: ők a menyasszony és vőlegény. A vőlegény Mose ben Josua Galico, a menyasszony pedig Abraham Galico lánya.

  The decoration of the marriage contract was naturally influenced by the culture around the local Jewry. This is a reflection of Italian Judaism open to the rich artistic heritage. In the semicircle above the text, we see blessings and biblical poems where the lines follow the semicircular closing. At the top of the ketubah there are four winged putto-like figures, presumably angels, bringing a crown, while holding wreaths in their other hands, and the lower ones are blowing trumpets. Scenes from the upper part are separated by the richly decorated architectural elements. In the upper field, we see a man and a woman wearing elegant dresses. Around them are market scenes, as if they were preparing for a wedding. If the images show the soon to be married couple, then we can presume that it serves as the parable for the ‘good husband’ and the ‘good wife’. In the lower fields, the motions of actions are set forth: two horsemen are received, a servant pours wine from the barrel into a jug. Under the bouquet on both sides, the elegant man and woman appears once again in the same dress as they were pictured above: they are the bride and the groom.

 • 64_1252.jpg

  Három virágdíszes oszlop között kettős boltív alatt található a szövegmező, felette középen és a két sarokban egy-egy szárnyas, koronát viselő angyalfej látható. A boltívek feletti és alatti mezőt rengeteg állat és növény díszíti. Körben a szokásos bibliai versek szerepelnek. A ketuba felső részén megjelenő állatoknak és növényeknek feltételezhetően szimbolikus tartalmuk van. A páva a halhatatlanság szimbóluma, bár az is elképzelhető, hogy azért szerepelnek, hogy emeljék a kép dekorativitását. Az alsóbb sávban látható állatok egyikének szerepe szintén szimbolikus tartalommal bírhat: az erőt, bátorságot és méltóságot jelképező oroszlán az egyik leggyakrabban említett állat a Bibliában.
  Felül, a két ciprusfát láthatunk, melyek között a címer felett olvasható a vőlegény családneve: Cesana. Bár feltételezhető ,de itt sem egyértelmű, hogy a ketubát megrendelő vőlegény vagy az azt megrajzoló művész tudatosan használta-e a ciprusfa szimbólumát, ugyanis a szefárd ketubákon a ciprusfa az egyik legelterjedtebb ábrázolása volt Jeruzsálemnek és általában a lap tetejét díszítették vele.

  A vőlegény Menahem doktor ben Slomo Cesana, a menyasszony Simha bat Elijahu de Morko.
 • 64_1254.jpg

  A szövegmezőt két oszlop és a rajtuk nyugvó boltöv szegélyezi. Három oldalról körben a zodiákus kör jegyei, a négy sarokban a négy évszakot szimbolizáló figurák, alul középen a vőlegény és a menyasszony. Felette rokokó vonalvezetésű színes növényi ornamentika.
  A négy évszak szimbolikus ábrázolása szorosan összefügg a hónapok tizenkét csillagképével. A tavaszt a rózsákat szedő nő alakja testesíti meg; a nyarat a búzát arató nő; az őszt a szőlő betakarítását végző nő; a telet pedig egy idős ember, aki a kezét a tűz fölött melegíti.
  A felső háromszögben Ádámot és Évát látjuk a paradicsomban, amely az első házaspárra és az esküvőn elmondott hét áldás egyikére utal. A meztelen pár fekvő alakját feltehetően egy 17. század végi észak-itáliai metszetről másolták és ez a kompozíció terjedt el a térségben. Éva alakja a velencei Vénusz ábrázolásokat idézi fel. Mind a holland mind az itáliai szefárd közösségekben a metszetek szolgáltak alapjául a ketuba díszítésének, de amíg a holland területeken a metszeteket használták előszeretettel a házassági szerződésekhez, addig Itáliában a színeket nélkülöző metszeteket nem tartották olyan szépnek és ezért kézzel és egyedi motívumokkal elkészített színes ketubák uralták a piacot.
  A virágmotívumos indák gyűrűjében közepén láthatjuk a családi címert.

  A vőlegény Kalonimos ben Slomo Chaj Reina, a menyasszony Letitia bat Jacob Joseph Cosmons.
 • 64_1260.jpg

  A szöveg körül virágfüzéres oszlopon timpanon, benne gyümölccsökkel teli kosár, felette korona, benne felirat, emlékezés Jeruzsálemre. A díszes keret növényi ornamentikával. Alul két részre osztott címer: Várfalon ágaskodó oroszlán és pálmáta mászó állat. Körül bibliai idézetek.

  A vőlegény Mose ben Abraham Camhi, a menyasszony Simcha bat Gerson Asachriel
 • 64_1262.jpg

  Ez a ketuba a címertől eltekintve minden formai ábrázolást nélkülöz. Megelégszik a szöveget körbetáncoló indamotívumokkal. A szövegmezőt két oszlop és a felette levő boltöv határolja. Körülötte kartusokban bibliai idézetek és virágok. Körben széles sávban a porticus vonalát követve rokokó virágornamentika, felül pajzs, a tetején koronával, benne vár ábrázolás: Castrum vagyis Castro, amely utalás a vőlegény nevére. A vőlegény Isak ben Abraham de Castro, a menyasszony Cipora bat Menahem Cesaro.
 • 64_1249.jpg

  Gazdag növényi ornamentikával díszített, keretben timpanonos portikusz a szövegmező körül, a keretben bibliai mondások. Felül koronás címerben egy bástya (Di Castro). A vőlegény neve: Sabtai ben Abraham (orvos) Di Castro, a menyasszony Ráchel bat Menachem Cesano.
  Növény és állat ábrázolásra vonatkozó tiltás nincs a zsidóságban. Az esküvőt díszítő virágok pedig kézenfekvőnek bizonyultak a házassági szerződés díszítő elemeként. Ezek a díszítések természetesen szimbolikus tartalommal is bírhatnak – a gyakori gránátalma ábrázolása például a gyümölcs magjaira utalva az utódok sokaságának vágyát fejezi ki – azonban sokszor pusztán dekoratív célt szolgáltak.

  A vőlegény neve: Sabtai ben Abraham (orvos) Di Castro, a menyasszony Ráchel bat Menachem Cesano.

  Záradék a házasság megtörténtéről.
 • 64_1248.jpg

  A szövegmező egyszerű, álló téglalap alakú keretben, körülötte a zodiákus kör jegyei, és sűrűn elhelyezett különálló virágok.
  Bár az ősi keleti hitből átvett csillagjegyek ábrázolását a zsidóság az ókortól kezdve használta, később a Misna (szóbeli tan) ezt kifejezetten tiltotta. Ezért a keresztények által közkedvelten használt csillagképek megfestése az itáliai ketubákon a környezethez való asszimilációt jelenti ebben az időben. A különbség csupán annyi, hogy amíg a keresztény ábrázolásokban a sorrend az óramutató járásával megegyező irányban halad, balról jobbra, addig a zsidó művészetben azzal ellentétes irányú a sorrend. Néhány esetben a csillagok pusztán formális csoportokat képeznek. Ezekhez a csoportokhoz kapcsolódik a négy évszak ábrázolása is, amely szintén megjelenik már az ókorban.
  A felső rész a paradicsomot ábrázolja hasonló virágokkal és fákkal, középen Ádám és Éva a tudás fája mellett áll. Felettük két angyal üres címerpajzsot tart.

  A vőlegény Samuel Chai ben Mordechai Halevi, a menyasszony Esther bat Mose Sinaj.
 • 64_1255.jpg

  A házassági szerződés szövegét általában egy kapu foglalja keretbe. Ezek a kapuk a nyomtatott könyvek címlapjairól voltak ismerhetőek, amely egy új könyv kezdete és egy új életszakasz eleje közötti párhuzamot fejezhette ki. Olykor – más ketubákon- a kapu oszlopai csigavonalban csavartak és ezek már Salamon templomának csavart oszlopaira utalnak. A kapu melletti két- két virágfüzérrel díszített oszlop között balra piros ruhás nőalak, jobbra fekete ruhás férfi alak látható: a menyasszony és a vőlegény. Felettük egy- egy tájkép keretben. A ketuba felső részén virágdíszítés, középen két angyal tartja a családi címert, ugyanis Itáliában a zsidó családoknak is volt családi címerük. A címer mező kettéosztott, az egyik oldalon úszó, vagy fürdő alak, a másikon ágaskodó róka.

  A vőlegény Kalonimos Chofec ben Joel, a menyasszony Rebeka bat Chaim Fincarli.

  An especial fondness is manifest for framing the entire text in a portal. Such portals were familiar from the title pages of printed books. On the marriage contracts they could signify a parallel between beginning a new book and beginning a new phase of life.
 • 64.1266.jpg

  "A szövegmező két egyenes záródású portikusz. Az oszlopokon márványutánzatú festés, felette jókívánságok.
  A felső széles mezőben inda és virágdíszítés, a két szélén egy-egy madár. A vőlegény Jacob ben Samuel Piniuto, a menyasszony Esther bat Isac Espinoza "

Collection Tree